Z SCP: Secret Laboratory Polish Official Wiki

Panel Remote Admin pozwala uprawnionym na obsługę oraz zarządzanie serwerem.

Lista graczy w panelu zawiera nicki graczy, ich ID na serwerze oraz niestandardowe nicki (jeśli ustawione).
Możliwe jest zaznaczanie wielu graczy poprzez przytrzymanie Ctrl.
Aby zaznaczyć wszystkich graczy, należy nacisnąć Ctrl + A.

Welcome[edytuj]

Strona powitalna panelu Remote Admin.


Remote Admin Welcome


Player spec. Info[edytuj]

Służy do uzyskiwania podstawowych, jak i rozszerzonych informacji o graczach.


Request uzyskuje następujące dane:

 • Nick
 • ID gracza na serwerze
 • SteamID64/ID konta Discord
 • Rola na serwerze
 • Rola globalna (Northwood/Pomocnik/Patron)
 • Ukryte role (wymaga uprawnienia)
 • Aktywne flagi
 • Klasa
 • HP


Request IP uzyskuje następujące dane:

 • Wszystkie dane z przycisku Request
 • Adres IP


Request Auth uzyskuje token gracza z kodem QR.


Remote Admin Player Info


Kick/Ban[edytuj]

Służy do wyrzucania lub banowania graczy na serwerze.


Użycie:

 • Zaznacz nick gracza w lewej części panelu.
 • Wybierz rodzaj oraz długość kary.
 • Kliknij "Request".


Remote Admin Kick/Ban

Forceclass[edytuj]

Służy do wymuszania zmiany klasy gracza.


Użycie:

 • Zaznacz nick gracza w lewej części panelu.
 • Wybierz klasę.
 • Kliknij "Set class".


Remote Admin Forceclass

Give Item[edytuj]

Służy do przywoływania przedmiotów dla wybranych graczy.


Użycie:

 • Zaznacz nick gracza w lewej części panelu.
 • Wybierz przedmiot.
 • Kliknij "Request".


Remote Admin Give item

Admin Tools[edytuj]

Zawiera wiele przydatnych opcji.


Overwatch

 • Gracz, u którego zostanie włączony ten tryb, jest cały czas obserwatorem i nie może pojawić się na mapie. Może się to przydać podczas obserwacji gracza.


God Mode

 • Gracz staje się nieśmiertelny.


Bypass Mode

 • Umożlwia graczowi ominięcie zabezpieczeń placówki oraz przyznaje nieograniczony dostęp do interkomu.


Teleportation

 • Umożlwia teleportację graczy. Dzieli się na 2 rodzaje.
  • "Bring" - Teleportacja zaznaczonego gracza do siebie.
  • "Go to" - Teleportacja do zaznaczonego gracza.


Misc

 • Kategoria z dwoma innymi komendami:
  • Heal - Leczy zaznaczonego gracza heals the player selected to default health.
  • Lockdown - Zamyka i blokuje wszystkie drzwi w placówce.


Noclip

 • Umożliwia graczowi latanie. Aby włączyć latanie, należy nacisnąć klawisz I. Prędkość latania można dostosować za pomocą kółka myszki.


Remote Admin Admin Tools

Door Management[edytuj]

Służy do otwierania, zamykania, blokowania oraz niszczenia drzwi w placówce.

Przycisk "All" oznacza zwykłe drzwi w korytarzach.


Statusy drzwi:

Drzwi otwarte
Drzwi zamknięte
Drzwi zablokowane
Drzwi zniszczone


Po dekontaminacji, wszystkie drzwi w Strefie Niższego Nadzoru oznaczane są jako zniszczone.
Po eksplozji Głowicy Alfa, wszystkie drzwi oprócz strefy wejściowej oznaczane są jako zniszczone.

Przyciski:

 • Open - otwiera zaznaczone drzwi.
 • Close - zamyka zaznaczone drzwi.
 • Lock - blokuje zaznaczone drzwi.
 • Unlock - odblokowuje zaznaczone drzwi.
 • Destroy - niszczy zaznaczone drzwi.
 • Teleport - teleportuje gracza do wybranych drzwi.


Remote Admin Door Management

Status Effects[edytuj]

Służy do nadawania graczom efektów.
Pozytywne efekty oznaczone są na zielono.
Negatywne efekty oznaczone są na czerwono.
Mieszane lub neutralne efekty oznaczone są na różowo.


Remote Admin Status Effects


Player Mgmt[edytuj]

Służy do wyciszania/odciszania graczy

 • Mute - wycisza mikrofon graczowi.
 • Unmute - odcisza mikrofon graczowi.
 • Icom - Mute - wyłącza graczowi możliwość korzystania z interkomu.
 • Icom - Unmute - przywraca graczowi możliwość korzystania z interkomu.


Remote Admin Player Mgmt

Server Events[edytuj]

 • Respawn MTF - wymusza pojawienie się MTF.
 • Respawn CI - wymusza pojawienie się CI.
 • Restart Round - wymusza restart rundy.
 • Start Round - wymusza rozpoczęcie rundy.
 • Kick Unconn. - wyrzuca graczy, którzy nie połączyli się w pełni z serwerem.
 • Warhead Start - wymusza uruchomienie procesu detonacji Głowicy Alfa.
 • Warhead Stop - zatrzymuje proces detonacji Głowicy Alfa.
 • Detonate - detonuje Głowicę Alfa.
 • Icom Timeout - wymusza zakończenie transmisji przez interkom.
 • Icom Reset - zeruje licznik oczekiwania na interkom.
 • Round Lock - blokuje możliwość zakończenia rundy.
 • Lobby Lock - zatrzymuje licznik w poczekalni.


Remote Admin Server Events

Server Configs[edytuj]

Służy do zarządzania konfiguracją serwera.


Remote Admin Server Configs

Spawn Tickets[edytuj]

Służy do zarządzania Biletami Odrodzenia.
Aby wyświetlić aktualny stan biletów, należy nacisnąć przycisk Refresh.


Remote Admin Spawn Tickets

Broadcasting[edytuj]

Służy do pokazywania wiadomości w górnej części ekranów wszystkich lub wybranego gracza.
Pozwala na ustawienie czasu wyświetlania oraz formatowanie wiadomości (zmiana koloru, wielkości czcionki, pogrubienie, pochylenie, itp.).


Remote Admin Broadcasting

Konsola tekstowa Remote Admin[edytuj]

Konsola tekstowa Remote Admin pozwala na użycie komend, których graficzny interfejs nie obsługuje oraz komend z modyfikacji.
Aby otworzyć konsolę tekstową, należy nacisnąć przycisk na dole Text-Based Remote Admin.

Spis uprawnień tutaj

Komenda Alias Opis Użycie Wymagane uprawnienie
Admin Chat Wyświetla na górze ekranu wiadomość dostępną tylko dla adminów. @<tekst> ATC
Broadcast BC Wyświetla na górze ekranu wiadomość, którą widzą wszyscy. broadcast <czas> <tekst> BRC
ban Banuje gracza na serwerze. Ban <ID gracza> <czas> BN1, BN2, BN3
buildinfo Wyświetla informacje o wersji. Buildinfo
cassie Pozwala na wygłoszenie podanego komunikatu przez C.A.S.S.I.E. cassie <Pitch_X.x> <jam_(opóźnienie)_(ilość zakłóceń)> <słowa> ANN
cassiewords Wyświetla listę słów, jakie C.A.S.S.I.E. może wymówić. cassiewords ANN
contact Wyświetla informacje kontaktowe serwera. contact
config cfg Pozwala na przeładowanie\debugowanie konfiguracji serwera. config path
config reload
config value <opcja w configu>
CFG
destroytoy Niszczy obiekt utworzony poprzez spawntoy. destroytoy
disarm da Wymusza rozbrojenie podanego gracza. Może wtedy zostać rozwiązany tylko za pomocą komendy release. disarm <ID gracza> PLM
ffd tk/tkd Wyświetla obrażenia/zabójstwa gracza na sojusznikach. Może również zatrzymać/wznowić ogień przyjacielski. ffd <ID gracza>
ffd status
ffd pause
ffd unpause
FFT
groups Wyświetla listę ról i ich permisji. groups
help Wyświetla spis komend lub pomoc z konkretną komendą. help
<komenda>
HP Ustawia określone HP dla wybranego gracza. hp <ID gracza> <wartość> PLM
icom speak Przełącza mówienie przez interkom z dowolnego miejsca. icom BRC
intercomtext icomtxt Zmienia tekst wyświetlany na ekranie interkomu. intercomtext <tekst> BRC
oban Blokuje dostęp graczowi, którego nie ma na serwerze.
"czas" - czas bana w sekundach.
oban <steamID/discordID/adresIP> <czas> <powód>
overcharge ocharge Wyłącza wszystkie światła w Strefie Wyższego Nadzoru. Pozwala również na wyłączenie świateł w Strefie Niższego Nadzoru. overcharge <czas> <tylkoHCZ> = (true/false) FCM
perm Wyświetla wszystkie twoje uprawnienia. perm
Ping Wyświetla ping twój lub wybranego gracza. ping
ping <ID gracza>
playerinventory playerinv/pinv/pinventory Wyświetla ekwipunek gracza. playerinventory <ID gracza> PLM
PM Służy do zarządzania rolami i ich uprawnieniami pm groups
pm groups info <nazwa_roli>
pm groups grant/revoke <nazwa_roli> <uprawnienie>
pm groups setcolor <kolor>
pm groups settag <nazwa_roli> <nazwa_wyświetlana>
pm groups enablecover/disablecover <nazwa_roli>
PRM
refreshcommands Przeładowuje wszystkie komendy. refreshcommands
release free Rozwiązuje wybranego gracza. release <ID gracza> PLM
ridlist rids Wyświetla ID wszystkich pokoi. ridlist
roomtp rtp/ridtps Teleportuje to wybranego pokoju. roomtp <ID pokoju> PLM
roundtime rt Wyświetla czas trwania rundy. roundtime SCC
setgroup Tymczasowo (na jedną rundę) zmienia rolę określonego gracza. setgroup <ID gracza> <nazwa_roli> SGR
spawntoy Tworzy obiekt. spawntoy primitiveobject <kształt> <kolor> <rozmiar>
stopnextround Zatrzymuje serwer na końcu następnej rundy. stopnextround PRM
Unban Usuwa bana dla wybranego gracza. Unban id <ID gracza>
Unban ip <IP gracza>
BN3
Wiki Otwiera artykuł o panelu Remote Admin na angielskiej wiki wiki