Z SCP: Secret Laboratory Polish Official Wiki

Ten poradnik, pokaże Ci krok po kroku, jak utworzyć serwer dedykowany SCP:SL dla systemów Windows i Linux

Minimalne wymagania serwera[edytuj]

 • 4 GB RAM
 • Intel Core i3, 2 rdzenie, 2 GHz
 • 4 GB miejsca na dysku


Instalacja serwera dla systemu Windows[edytuj]

Wstępne wymagania[edytuj]


Instalowanie serwera dedykowanego SCP:SL za pomocą SteamCMD[edytuj]

SteamCMD służy do instalacji serwera w konkretnej lokalizacji, ułatwia to również aktualizację serwera.


Logowanie
Aby zainstalować serwer, musisz anonimowo zalogować się do steam. Możesz również zalogować się na swoje konto steam, ale nie jest to potrzebne.

login anonymous


Ustawienie ścieżki instalacji
Na tym etapie określasz w jakiej lokalizacji serwer ma zostać zainstalowany.

force_install_dir <ścieżka> - (przykład: force_install_dir C:/SL_Server)


Instalacja serwera
Po określeniu ścieżki instalacji możesz już zainstalować serwer wpisując:

app_update 996560

Aby zainstalować wersję beta, należy dopisać -beta <nazwa bety> obok ID aplikacji.


Weryfikacja plików serwera
Aby upewnić się, że wszystkie pliki serwera zostały zainstalowane i żadne pliki nie są uszkodzone, należy wpisać:

app_update 996560 validate


Uruchamianie serwera[edytuj]

Aby uruchomić serwer, należy znaleźć plik LocalAdmin.exe, uruchomić go i wpisać port


Aktualizowanie serwera[edytuj]

Aby zaktualizować serwer, należy wykonać te same kroki co przy instalacji.
UWAGA! Nie należy odinstalowywać gry. Wystarczy tylko nadpisać pliki gry poprzez instalację.


Utworzenie skryptu do aktualizacji serwera (opcjonalne)[edytuj]

Możliwe jest utworzenie pliku .BAT w celu szybszej aktualizacji serwera

Wklej poniższy kod do pliku .BAT:

steamcmd
+login anonymous
+force_install_dir <directory>
+app_update 996560
+app_update 996560 validate
+quit

Po uruchomieniu pliku, serwer zaktualizuje się automatycznie.


Instalacja serwera dla systemu Linux (Ubuntu/Debian)[edytuj]

Wstępne wymagania[edytuj]

 • Serwer z protokołem SSH i konto użytkownika z uprawnieniami sudo
 • Mono - Struktura używana przez Unity
 • tmux - W przypadku hostowania serwera: pozwala na utrzymanie działania serwera nawet po wylogowaniu użytkownika z SSH.
  • Instalacja: sudo apt-get install tmux
 • SteamCMD - Używany do instalacji oraz aktualizacji serwera
  • Instalacja: sudo apt-get install steamcmd


Jeśli używasz 64-bitowego systemu, prawdopodobnie musisz użyć tych komend:
sudo apt install software-properties-common
sudo add-apt-repository multiverse
sudo dpkg --add-architecture i386
sudo apt update
sudo apt install lib32gcc1 steamcmd


Tworzenie nowego użytkownika[edytuj]

Tworzymy nowego użytkownika, który będzie używany wyłącznie do serwera SCP:SL.
Używanie konta 'root' może być niebezpieczne.

sudo adduser scpserver - tworzy nowego użytkownika o nazwie "scpserver"
su - scpserver - zmienia aktywnego użytkownika na "scpserver"


Instalowanie serwera dedykowanego SCP:SL używając SteamCMD[edytuj]

SteamCMD służy do instalacji serwera w konkretnej lokalizacji, ułatwia to również aktualizację serwera.


Otwieranie SteamCMD Aby otworzyć SteamCMD użyć komendy:

steamcmd


Logowanie
Aby zainstalować serwer, musisz anonimowo zalogować się do steam. Możesz również zalogować się na swoje konto steam, ale nie jest to potrzebne.

login anonymous


Ustawienie katalogu instalacji
Aby ustawić gdzie mają być instalowane pliki serwera, należy wpisać:

force_install_dir <ścieżka> - (przykład: force_install_dir C:/SL_Server)


Instalacja serwera
Po określeniu ścieżki instalacji możesz już zainstalować serwer wpisując:

app_update 996560

Aby zainstalować wersję beta, należy dopisać -beta <nazwa bety> obok ID aplikacji.


Weryfikacja plików serwera
Aby upewnić się, że wszystkie pliki serwera zostały zainstalowane i żadne pliki nie są uszkodzone, należy wpisać:

app_update 996560 validate


Uruchamianie serwera[edytuj]

Aby uruchomić serwer SCP:SL, należy:

 • Utworzyć nową sesję w tmux: tmux new -s <nazwa sesji>
  • Aby, po wylogowaniu, ponownie wejść na sesję, należy wpisać: tmux attach -t <nazwa sesji>
 • Przejść do katalogu z serwerem: cd <directory>
 • Uruchomić serwer: ./LocalAdmin 7777


Aktualizowanie serwera[edytuj]

Aby zaktualizować serwer, należy wykonać te same kroki co przy instalacji.
UWAGA! Nie należy odinstalowywać gry. Wystarczy tylko nadpisać pliki gry poprzez instalację.


Konfiguracja Serwera[edytuj]

Główny artykuł: Konfiguracja Serwera

Po zainstalowaniu serwera, można go konfigurować i zmieniać ustawienia takie jak: nazwa serwera, info serwera, ilość slotów i wiele innych.

Wszystkie te ustawienia mogą zostać zmienione w pliku config_gameplay.txt.

 • Ścieżka Windows: %AppData%\Roaming\SCP Secret Laboratory\config\<port>\config_gameplay.txt
 • Ścieżka Linux: ~/.config/SCP Secret Laboratory/config/<port>/config_gameplay.txt


Weryfikacja serwera - umieszczenie na liście[edytuj]

Aby serwer był widoczny w wyszukiwarce serwerów, musi zostać zweryfikowany.

Zanim zweryfikujesz serwer, zapoznaj się z Zasadami Serwerów Zweryfikowanych (en).


Proces weryfikacji serwera[edytuj]

Aby zweryfikować serwer, należy wysłać wiadomość na adres e-mail [email protected].

Wiadomość musi zawierać:

 • Zewnętrzny adres IPv4 serwera
 • Port używany przez serwer
 • Czy IP serwera jest statyczne czy dynamiczne

Przed wysłaniem wiadomości upewnij się że:

 • Można dołączyć na serwer przez zewnętrzny adres IPv4
 • Wysyłasz wiadomość z adresu e-mail ustawionego w contact_email w konfiguracji serwera
 • W opisie serwera znajduje się e-mail do właściciela serwera, zaproszenie na serwer Discord lub inna forma kontaktu do właściciela serwera
 • Do opisu należy dołączyć zasady serwera lub wzmiankę o ich braku. Można zamieścić zasady na zewnętrznym serwisie, który nie wymaga rejestracji lub logowania się z natychmiastowym dostępem

Po wysłaniu wiadomości serwer musi być włączony do momentu weryfikacji. Proces weryfikacji zazwyczaj trwa do 48 godzin.