Z SCP: Secret Laboratory Polish Official Wiki

Przyznane na wyłączność Przyznane Przyznane częściowo Brak dostępu Opcjonalne
         
Komenda (*) BN1 BN2 BN3 FSE FSP FWR GIV EWA ERE ERO SGR GMD OVR FCM PLM PRM SCC VHB BRC CDA NCP AFK ATC GHB ANN EFF FFI FFT
Informacje o graczach
Request


Request IP


RequestAuth


Wyrzucanie/Banowanie
Wyrzucanie z serwera


Banowanie do 1h


Banowanie do 1d


Banowanie do 50y


Zmiana klas (forceclass)
Zmiana swojej klasy


Zmiana klasy innych graczy
(tylko na obserwatora)


Zmiana klasy innych graczy
(bez ograniczeń)


Dawanie przedmiotów
Dawanie przedmiotów


Komenda (*) BN1 BN2 BN3 FSE FSP FWR GIV EWA ERE ERO SGR GMD OVR FCM PLM PRM SCC VHB BRC CDA NCP AFK ATC GHB ANN EFF FFI FFT
Narzędzia Admina
Tryb nadzoru


Nieśmiertelność


Obejście zabezpieczeń


Teleportacja graczy


Leczenie


Lockdown


Noclip


Zarządzanie Drzwiami
Otwieranie/Zamykanie


Blokowanie/Odblokowywanie


Niszczenie Drzwi


Teleportacja do drzwi


Efekty
Włącz/Wyłącz Efekty


Zarządzanie Graczami
Wyciszanie/Odciszanie


Wyciszanie/Odciszanie (interkom)


Komenda (*) BN1 BN2 BN3 FSE FSP FWR GIV EWA ERE ERO SGR GMD OVR FCM PLM PRM SCC VHB BRC CDA NCP AFK ATC GHB ANN EFF FFI FFT
Zdarzenia
Respawn MTF/CI


Start/Restart Rundy


Wyrzucenie niepołączonych


Kontrola Głowicy


Jednorazowe Wyłączenie
Interkomu


Reset Interkomu


Blokada Rundy/Poczekalni


Konfiguracja serwera
Włącz/Wyłącz
Ogień Przyjacielski


Ochrona po Spawnie


Niestandardowa Konfiguracja


Tickety Spawnu
Zwiększanie/Zmniejszanie ilości Ticketów


Odświeżanie Ticketów


Komenda (*) BN1 BN2 BN3 FSE FSP FWR GIV EWA ERE ERO SGR GMD OVR FCM PLM PRM SCC VHB BRC CDA NCP AFK ATC GHB ANN EFF FFI FFT
Komendy tekstowe konsoli Remote Admin
@[tekst] (Admin Chat)


Broadcast


cassie


Detektor Ognia
Przyjacielskiego


groups


HP


perm


ping


pm


roundtime


setgroup


stopnextround


unban


Komendy konsoli gry
contact


srvcfgKody permisji[edytuj]

Kod permisji Nazwa w pliku konfiguracyjnym Umożliwia dostęp do panelu Remote Admin?
BN1 KickingAndShortTermBanning TAK
BN2 BanningUpToDay TAK
BN3 LongTermBanning TAK
FSE ForceclassSelf TAK
FSP ForceclassToSpectator TAK
FWR ForceclassWithoutRestrictions TAK
GIV GivingItems TAK
EWA WarheadEvents TAK
ERE RespawnEvents TAK
ERO RoundEvents TAK
SGR SetGroup TAK
GMD GameplayData TAK
OVR Overwatch NIE
FCM FacilityManagement TAK
PLM PlayersManagement TAK
PRM PermissionsManagement TAK
SCC ServerConsoleCommands TAK
VHB ViewHiddenBadges NIE
CFG ServerConfigs TAK
BRC Broadcasting TAK
CDA PlayerSensitiveDataAccess TAK
NCP Noclip NIE
AFK AFKImmunity NIE
ATC AdminChat TAK
GHB ViewHiddenGlobalBadges NIE
ANN Announcer TAK
EFF Effects TAK
FFI FriendlyFireDetectorImmunity NIE
FFT FriendlyFireDetectorTempDisable TAK

Kolory[edytuj]

Nazwa Kolor Użycie
pink  #FF96DE Role serwerowe
red  #C50000 Role serwerowe
brown  #944710 Role serwerowe
silver  #A0A0A0 Role serwerowe
light_green  #32CD32 Role serwerowe
crimson  #DC143C Role serwerowe
cyan  #00B7EB Role serwerowe
aqua  #00FFFF Role serwerowe
deep_pink  #FF1493 Role serwerowe
tomato  #FF6448 Role serwerowe
yellow  #FAFF86 Role serwerowe
magenta  #FF0090 Role serwerowe
blue_green  #4DFFB8 Role serwerowe
orange  #FF9966 Role serwerowe
lime  #BFFF00 Role serwerowe
green  #228B22 Role serwerowe
emerald  #50C878 Role serwerowe
carmine  #960018 Role serwerowe
nickel  #727472 Role serwerowe
mint  #98FB98 Role serwerowe
army_green  #4B5320 Role serwerowe
pumpkin  #EE7600 Role serwerowe
gold  #EFC01A Role globalne
teal  #008080 Role globalne
blue  #005EBC Role globalne
purple  #8137CE Role globalne
light_red  #FD8272 Role globalne
silver_blue  #666699 Role globalne
police_blue  #002DB3 Role globalne