Z SCP: Secret Laboratory Polish Official Wiki

Powiązany artykuł: Hostowanie Serwera

Ta dokumentacja wyjaśnia użycie wszystkich pól z pliku config_gameplay.txt.

Lokalizacja pliku config_gameplay.txt:

  • Windows: %AppData%\Roaming\SCP Secret Laboratory\config\<port>\config_gameplay.txt
  • Linux: \home\{username}\.config\SCP Secret Laboratory\config\<port>\config_gameplay.txt

Ustawienia serwera[edytuj]

Zmiana nazwy serwera, ilości slotów, itp.

Parametr Opis Domyślna wartość
server_name Nazwa wyświetlana w wyszukiwarce serwerów.

Poradnik jak zmieniać kolory i modyfikować tekst znajdziesz tutaj

My Server Name
player_list_title Nazwa wyświetlana nad listą graczy.

Ustawienie "default" pobiera nazwę z pola server_name.

default
player_list_title_rate Odstęp czasu (w sekundach) między odświeżeniami nazwy nad listą graczy. default
serverinfo_pastebin_id Pastebin ID używany do wyświetlania info serwera w wyszukiwarce serwerów.

Poradnik jak zmieniać kolory i modyfikować tekst znajdziesz tutaj

7wV681fT
server_ip Adres IP serwera.

W przypadku ustawienia "auto", serwer będzie próbował uzyskać swoje publiczne IP.

auto
max_players Maksymalna ilość graczy połączonych z serwerem (sloty). 20
server_tickrate Ilość klatek na sekundę. 60
contact_email Adres E-mail właściciela serwera. Jest on używany do kontaktu z właścicielem serwera. N/A
port_queue Porty, które będą używane do łączenia się z serwerem. - 7777
- 7778
- 7779
- 7780
- 7781
- 7782
- 7783
- 7784
lobby_waiting_time Czas oczekiwania w poczekalni przed rozpoczęciem rundy. 20
use_reserved_slots Włącz rezerwację slotów. true
ipv4_bind_ip IPv4 serwera.

ZMIANA WARTOŚCI TEJ ZMIENNEJ MOŻE SPOWODOWAĆ AWARIĘ SERWERA!

0.0.0.0
ipv6_bind_ip IPv6 serwera.

ZMIANA WARTOŚCI TEJ ZMIENNEJ MOŻE SPOWODOWAĆ AWARIĘ SERWERA!

::

Ustawienia rozgrywki[edytuj]

Czas do detonacji głowicy, czas interkomu, friendly fire, itp.

Parametr Opis Domyślna wartość
afk_time Czas po którym gracz zostanie wyrzucony z serwera jeżeli nie będzie się ruszał. 90
constantly_check_afk False
intercom_cooldown Czas (w sekundach) blokady interkomu po jego użyciu (cooldown). 120
intercom_max_speech_time Czas (w sekundach) w przeciągu którego gracz może używać interkomu. 20
auto_round_restart_time Czas (w sekundach) między końcem rundy a restartem serwera. 10
friendly_fire Włącz friendly fire. false
friendly_fire_multiplier 1
warhead_tminus_start_duration Czas (w sekundach) do detonacji głowicy po jej uruchomieniu (minimalnie 70, maksymalnie 120). 90
human_grenade_multiplier Mnożnik obrażeń od granatów (dla ludzi). 0.7
scp_grenade_multiplier Mnożnik obrażeń od granatów (dla obiektów SCP). 1
lock_gates_on_countdown Otwiera i blokuje bramy wyjściowe po uruchomieniu głowicy. true
isolate_zones_on_countdown Zamyka i blokuje checkpointy po uruchomieniu głowicy. false
open_doors_on_countdown Otwiera wszystkie niezabezpieczone na kartę drzwi oraz checkpointy po uruchomieniu głowicy. true
allow_playing_as_tutorial Zezwala graczom na grę jako poradnik. true
914_mode Określa zachowanie SCP-914.

(Opcje: DroppedAndPlayerTeleport, Inventory, DroppedAndInventory, Held, DroppedAndHeld, Dropped)

DroppedAndPlayerTeleport
keep_items_after_escaping Określa czy gracz po ucieczce z placówki zachowa wcześniej zdobyte przedmioty. true
096_destroy_locked_doors Określa czy SCP-096 może niszczyć zablokowane drzwi. true
no_holidays Wyłącza specjalne wydarzenia (Haloween, itp.). false
allow_disarmed_interaction Zezwala związanemu graczowi na interakcję z drzwiami lub windami. false
sinkhole_slow_amount Określa jak bardzo plamy SCP-106 spowalniają gracza. 30
sinkhole_spawn_chance Określa szansę (w procentach) na pojawienie się plam SCP-106 na skrzyżowaniach (0 = wyłączenie). 0

Spawny i Losowość[edytuj]

Zmiana ustawień spawnów, kolejności, itp.

Parametr Opis Domyślna wartość
minimum_MTF_time_to_spawn Minimalny czas (w sekundach), po którym nastąpi pierwsza lub kolejna fala wsparcia MTF. 280
maximum_MTF_time_to_spawn Maksymalny czas (w sekundach), po którym nastąpi pierwsza lub kolejna fala wsparcia MTF. 350
maximum_MTF_respawn_amount Maksymalna ilość graczy podczas jednej fali wsprarcia MTF. 15
maximum_CI_respawn_amount Maksymalna ilość graczy podczas jednej fali CI. 15
priority_mtf_respawn Określa czy pierwszą falą wsparcia będzie zawsze MTF. true
use_crypto_rng Włącza lepszą losowość używając kryptograficznego generatora liczb losowych (RNG).

Uwaga! Kryptograficzne RNG używa więcej CPU.

false
ci_respawn_percent Szansa na przybycie CI w fali wsparcia. 35
ci_on_start_percent Szansa na przybycie CI na początku rundy zamiast ochroniarzy. 10
team_respawn_queue Schemat w jakim klasy będą się pojawiały na początku rundy. 40143140314414041340

(Dostosowane do 20 graczy)

server_forced_class Wymuś klasę na początku rundy. -1 (-1 = losowe)
map_seed Wymuś ziarmo mapy. -1 (-1 = losowe)

Tickety Respawnu[edytuj]

Parametr Opis Domyślna wartość
respawn_tickets_mtf_initial_count Początkowa ilość ticketów dla NTF. 24
respawn_tickets_ci_initial_count Początkowa ilość ticketów dla CI. 14
respawn_tickets_mtf_classd_cuffed_escape_count Ilość ticketów, które MTF otrzymuje za ucieczkę związanej Klasy D. 1
respawn_tickets_mtf_scientist_escape_count Ilość ticketów, które MTF otrzymuje za ucieczkę naukowca. 1
respawn_tickets_mtf_scp_hurt_escape_count Ilość ticketów, które MTF otrzymuje za ranienie SCP. 1
respawn_tickets_ci_classd_escape_count Ilość ticketów, które CI otrzymuje za ucieczkę Klasy D. 1
respawn_tickets_ci_scientist_cuffed_escape_count Ilość ticketów, które CI otrzymuje za ucieczkę związanego naukowca. 2
respawn_tickets_ci_scientist_died_count Ilość ticketów, które CI otrzymuje za zabicie naukowca. 1
respawn_tickets_ci_scp_item_count Ilość ticketów, które CI otrzymuje w momencie gdy Klasa D lub Żołnierz CI użyją przedmiotu SCP. 2
respawn_tickets_mtf_scp_hurt_interval Procent zdrowia, które SCP musi stracić aby aktywować wynagrodzenie za ranienie SCP. 25

Stamina[edytuj]

Parametr Opis Domyślna wartość
stamina_balance_use Ilość staminy zużywanej podczas biegania. 0.05
stamina_balance_immunity Czas (w sekundach) po spawnie, przez który gracz biegając nie zużywa staminy. 3
stamina_balance_regen_cd Czas (w sekundach) przez który gracz nie może biegać, aby jego stamina zaczęła się regenerować. 1
stamina_balance_regen_speed Mnożnik szybkości regeneracji staminy. 1
stamina_balance_walk_speed Mnożnik szybkości chodzenia. 1.2
stamina_balance_sprint_speed Mnożnik szybkości biegania. 1.05

Wymiar Łuzowy[edytuj]

Parametr Opis Domyślna wartość
pd_exit_count Ilość wyjść z wymiaru łuzowego. 2
pd_random_exit_rids Pokoje, w których gracz może się pojawić po ucieczce z wymiaru.
pd_random_exit_rids_after_decontamination Pokoje, w których gracz może się pojawić po ucieczce z wymiaru (po dekontaminacji LCZ).
pd_refresh_exit Zmiana poprawnego wyjścia po ucieczce gracza. false

Związywanie[edytuj]

Parametr Opis Domyślna wartość
commander_can_cuff_mtf Zezwalaj dowódcy MTF na związywanie innych MTF. true
mtf_can_cuff_researchers Zezwalaj MTF na związywanie naukowców. true
ci_can_cuff_class_d Zezwalaj CI na związywanie Klas D. true
cuffed_escapee_change_team Jeżeli związany gracz ucieknie z placówki, zmienia on drużynę. (Klasa D -> MTF; Naukowiec -> Żołnierz CI) default (default = true)

Spawn Protection[edytuj]

Chroni gracza przed otrzymywaniem obrażeń po spawnie na określony czas.

Parametr Opis Domyślna wartość
spawn_protect_disable Wyłącz ochronę po spawnie. true
spawn_protect_time Długość ochrony po spawnie. 30
spawn_protect_team Klasy, które będą chronione po spawnie. 1, 2 (1 = MTF | 2 = CI)
spawn_protect_allow_dmg Zezwalaj chronionym graczom na zadawanie obrażeń innym. true

Reakcja Łańcuchowa Granatów[edytuj]

Określa ile granatów może być aktywowane przez jeden granat.

Parametr Opis Domyślna wartość
grenade_chain_limit Maksymalna ilość granatów aktywowanych przez jeden granat. 10 (-1 = nielimitowane | 0 = wyłącz reakcję łańcuchową)
grenade_chain_length_limit Maksymalna ilość granatów aktywowanych za jednym razem. 4 (-1 = nielimitowane | 0 = wyłącz reakcję łańcuchową)

Friendly Fire[edytuj]

Changes the friendly fire settings on the server.

Parametr Opis Domyślna wartość
ff_detector_global_broadcast_seconds Czas wyświetlania komunikatu. default
ff_detector_global_adminchat_seconds Czas wyświetlania komunikatu na adminchat. default
ff_detector_classD_can_damage_classD Włącza detekcję zadawania obrażeń klasie D przez klasę D default
ff_detector_round_enabled Włącza detekcję zabójstw i obrażeń zadanych podczas rundy. default
ff_detector_round_kills Włącza detekcję zabójstw dokonanych podczas rundy. default
ff_detector_round_damage Włącza detekcję obrażeń zadanych podczas rundy. default
ff_detector_round_action Włącza karanie za zadawanie obrażeń sojusznikom. default
ff_detector_round_ban_time Długość bana za zadawanie obrażeń sojusznikom (jeśli wybrano banowanie). default
ff_detector_round_bankick_reason Powód bana za zadawanie obrażeń sojusznikom (jeśli wybrano banowanie). default
ff_detector_round_kill_reason Powód zabicia gracza, który zadawał obrażenia sojusznikom (jeśli wybrano zabijanie). default
ff_detector_round_adminchat_enable Włącza komunikat na adminchat. default
ff_detector_round_adminchat_message Treść komunikatu na adminchat.

Fraza %nick jest zastępowana nickiem gracza.

default
ff_detector_round_broadcast_enable Włącza komunikat dla wszystkich graczy. default
ff_detector_round_broadcast_message Treść komunikatu dla graczy.

Fraza %nick jest zastępowana nickiem gracza.

default
ff_detector_round_webhook_report Włącza automatyczne zgłoszenie poprzez webhook podany w parametrze ff_detector_webhook_url. default
ff_detector_life_enabled Włącza detekcję od ostatniej śmierci gracza. default
ff_detector_life_kills Włącza detekcję ilości zabójstw sojuszników od ostatniej śmierci gracza. default
ff_detector_life_damage Włącza detekcję ilości obrażeń zadanych sojusznikom od ostatniej śmierci gracza. default
ff_detector_life_action Włącza karanie za zadawanie obrażeń sojusznikom od ostatniej śmierci gracza. default
ff_detector_life_ban_time Długość bana za zadawanie obrażeń sojusznikom (jeśli wybrano banowanie). default
ff_detector_life_bankick_reason Powód bana za zadawanie obrażeń sojusznikom (jeśli wybrano banowanie). default
ff_detector_life_kill_reason Powód zabicia gracza, który zadawał obrażenia sojusznikom (jeśli wybrano zabijanie). default
ff_detector_life_adminchat_enable Włącza komunikat na adminchat. default
ff_detector_life_adminchat_message Treść komunikatu na adminchat.

Fraza %nick jest zastępowana nickiem gracza.

default
ff_detector_life_broadcast_enable Włącza komunikat dla wszystkich graczy. default
ff_detector_life_broadcast_message Treść komunikatu dla graczy.

Fraza %nick jest zastępowana nickiem gracza.

default
ff_detector_life_webhook_report Włącza automatyczne zgłoszenie poprzez webhook podany w parametrze ff_detector_webhook_url. default
ff_detector_window_enabled Włącza detekcję zadawanych sojusznikom obrażeń przez gracza w wyznaczonym przedziale czasowym. default
ff_detector_window_seconds Przedział czasowy. default
ff_detector_window_kills Włącza detekcję ilości zabójstw sojuszników w wyznaczonym przedziale czasowym. default
ff_detector_window_damage Włącza detekcję ilości zadanych sojusznikom obrażeń w wyznaczonym przedziale czasowym. default
ff_detector_window_action Włącza karanie za zadawanie obrażeń sojusznikom w wyznaczonym przedziale czasowym. default
ff_detector_window_ban_time Długość bana za zadawanie obrażeń sojusznikom w wyznaczonym przedziale czasowym (jeśli wybrano banowanie). default
ff_detector_window_bankick_reason Powód bana za zadawanie obrażeń sojusznikom w wyznaczonym przedziale czasowym (jeśli wybrano banowanie). default
ff_detector_window_kill_reason Powód zabicia gracza, który zadawał obrażenia sojusznikom w wyznaczonym przedziale czasowym (jeśli wybrano zabijanie). default
ff_detector_window_adminchat_enable Włącza komunikat na adminchat. default
ff_detector_window_adminchat_message Treść komunikatu na adminchat.

Fraza %nick jest zastępowana nickiem gracza.

default
ff_detector_window_broadcast_enable Włącza komunikat dla wszystkich graczy. default
ff_detector_window_broadcast_message Treść komunikatu dla graczy.

Fraza %nick jest zastępowana nickiem gracza.

default
ff_detector_window_webhook_report Włącza automatyczne zgłoszenie poprzez webhook podany w parametrze ff_detector_webhook_url. default
ff_detector_spawn_enabled: default Włącza detekcję zabójstw i obrażeń zadanych sojusznikom przez gracza w wyznaczonym czasie od spawnu. default
ff_detector_spawn_window_seconds Czas od spawnu, w którym detektor będzie działał. default
ff_detector_spawn_kills Włącza karanie za zabijanie sojuszników w wyznaczonym czasie od spawnu. default
ff_detector_spawn_damage Włącza karanie za zadawanie obrażeń sojusznikom w wyznaczonym czasie od spawnu. default
ff_detector_spawn_action Włącza karanie za zadawanie obrażeń sojusznikom w wyznaczonym czasie od spawnu. default
ff_detector_spawn_ban_time Długość bana za zadawanie obrażeń sojusznikom (jeśli wybrano banowanie). default
ff_detector_spawn_bankick_reason Powód bana za zadawanie obrażeń sojusznikom (jeśli wybrano banowanie). default
ff_detector_spawn_kill_reason Powód zabicia gracza, który zadawał obrażenia sojusznikom (jeśli wybrano zabijanie). default
ff_detector_spawn_adminchat_enable Włącza komunikat na adminchat. default
ff_detector_spawn_adminchat_message Treść komunikatu na adminchat.

Fraza %nick jest zastępowana nickiem gracza.

default
ff_detector_spawn_broadcast_enable Włącza komunikat dla wszystkich graczy. default
ff_detector_spawn_broadcast_message Treść komunikatu dla graczy.

Fraza %nick jest zastępowana nickiem gracza.

default
ff_detector_spawn_webhook_report Włącza automatyczne zgłoszenie poprzez webhook podany w parametrze ff_detector_webhook_url. default

Bezpieczeństwo i Anticheat[edytuj]

Dostosowywanie funkcji anticheata, portu query, itp.

Rekomendujemy pozostawienie poniższych ustawień na "default"

Parametr Opis Domyślna wartość
online_mode Łączenie z centralnymi serwerami.

Uwaga! Wyłączenie tego uniemożliwi:

  • Banowanie na UserID, rezerwowanie slotów, używanie whitelisty oraz autoryzację RA
  • Pojawianie się serwera w wyszukiwarce serwerów
true
ip_banning Włącza banowanie graczy na IP.

Uwaga! Wyłącz jeżeli używasz proxy, firewalla lub systemu anty-DDoS!

true
enable_whitelist Umożliwia dołączenie tylko graczy wpisanych na whitelistę. false
hide_from_public_list Ukrywa serwer w wyszukiwarce serwerów. false
forward_ports Włącza automatyczne przekierowywanie portów.

Uwaga! Router musi mieć włączone wsparcie UPnP!

true
enable_query Włącza protokół query (port TCP). false
query_port_shift Przesunięcie między portem gry a portem query. 0
query_use_IPv6 Włącza query przez protokół IPv6. true
administrator_query_password Hasło do query. none
enable_sync_command_binding (brak) false
anti_player_wallhack (brak) default
noclip_protection_output Włącza logi dla ochrony przeciw noclipowaniu. false
speedhack_protection_output Włącza logi dla ochrony przeciw speedhackom. false
ratelimit_kick Wyrzuca użytkownika po przekroczeniu rate limitu użycia komend. true

Komunikaty o banach/kickach[edytuj]

Parametr Opis Domyślna wartość
broadcast_kicks Włącz publiczne komunikaty o wyrzuceniu gracza. false
broadcast_kick_text Komunikat, który zostanie wyświetlony wszystkim na serwerze po wyrzuceniu gracza. %nick% has been kicked from this server.
broadcast_kick_duration Czas (w sekundach) wyświetlania komunikatu o wyrzuceniu gracza. 5
broadcast_bans Włącz publiczne komunikaty o zbanowaniu gracza. true
broadcast_ban_text Komunikat, który zostanie wyświetlony wszystkim na serwerze po zbanowaniu gracza. %nick% has been banned from this server.
broadcast_ban_duration Czas (w sekundach) wyświetlania komunikatu o zbanowaniu gracza. 5

Geoblocking[edytuj]

Blokuje graczy z podanych regionów.

Parametr Opis Domyślna wartość
geoblocking_mode Zmienia tryb geoblockingu. none
geoblocking_ignore_whitelisted Lista graczy, których geoblocking zignoruje.
geoblocking_whitelist Lista regionów dopuszczonych do gry na serwerze.
geoblocking_blacklist Lista regionów, które nie zostaną dopuszczone do gry na serwerze.