Z SCP: Secret Laboratory Polish Official Wiki

Strefa Niższego Nadzoru jest jedną z czterech stref w SCP: Secret Laboratory

Opis

Strefa Niższego Nadzoru(LCZ z Angielskiego) jest jedną z czterech stref w Strefie-02.
Jest to miejsce spawnu Personelu Klasy D, Naukowców, i SCP-173, także jest to lokacja przechowywania SCP-914 i SCP-330

Strefa Niższego Nadzoru jest także jedyną strefą która przechodzi przez Proces Dekontaminacji, proces który zabija wszystko w strefie po 11 minutach i 45 sekundach po rozpoczęciu rundy. To zmusza graczy to przejścia do Strefy Wyższego Nadzoru i zapobiega przed przedłużaniem rundy.

W Strefie Niższego Nadzoru jest kilka ważnych pokoi które zawierają łup który pomoże graczom w ich podróży przez Strefe Wyższego Nadzoru. Przydatną pomocą w nawigacji są znaki nad drzwiami, które głównie informują gracza o typie pokoju który jest za nimi. Niektóre pokoje mają przypisane oznaczenia (patrz następna sekcja), kiedy inne są pseudo-losowe.

Powiązany artykuł: Muzyka
Kody ID pokojów

Unikalne do Strefy Niższego Nadzoru, "kody ID pokojów" wskazują jaki pokój jest za drzwiami. Te symbole można znaleźć nad każdymi drzwiami w Strefie Niższego Nadzoru i pozwalają graczom z łatwością rozpoznać jaki pokój jest za drzwiami.

Kody ID pokojów
Ikona Opis
Prosty korytarz; numer jest unikalny dla każdego prostego korytarza.
Korytarz narożny; numer jest unikalny dla każdego narożnego korytarza.
3-kierunkowe skrzyżowanie; numer jest unikalny dla każdego 3-kierunkowego skrzyżowania.
4-kierunkowe skrzyżowanie; numer jest unikalny dla każdego 4-kierunkowego skrzyżowania.
Cele Klas-D(pokój kończący)
Pomieszczenie do testów 01(pokój kończący)
Śluza; numer jest unikalny dla każdej śluzy.
Ogródek(korytarz)
Zbrojownia(pokój kończący)
Toalety(korytarz)
Pomieszczenie Przechowawcze SCP-173(pokój kończący)
Pomieszczenie przechowawcze SCP-914(pokój kończący)
Biuro (pokój kończący)
Punkt Kontrolny Strefy Wyższego Nadzoru(pokój kończący); Numer będzie pokazany jako EX-B dla wind B


Kody ID dawnych pokojów
Ikona Opis
Pomieszczenie Przechowawcze SCP-012(pokój kończący); Usunięty wraz z pokojem SCP-012 w wersji v11.1.0. Pokój SCP-012 został usunięty ponieważ pochodził z CB i został zamieniony przez TC01.
Pomieszczenie Przechowawcze SCP-330(pokój kończący); Zmieniona tekstura ID pokoju #012 na halloweenowe wydarzenie 2020. Pokój był nadal ten sam co pomieszczenie SCP-012.
Pokój Wielkiej Wentylacji(korytarz); zamienione przez VT00 kiedy szklarnia została zmieniona w wersji v7.0.0. Pokój Wielkiej Wentylacji został usunięty ponieważ pochodził z CB.
Ikona tymczasowa; dodana w v4.0.0 i usunięta w v6.0.0. ID pokoju zawsze było LC2 i nie miało żadnego znaczenia. Także dwójka jest odcięta z niewiadomych przyczyn.

Unikalne pomieszczenia


Unikalne pomieszczenia które pojawiają się tylko raz (z wyjątkiem śluz i dwóch punktów kontrolnych) oraz mogą zawierać wartościowe przedmioty lub być użyte jako miejsca do schowania się. Te pokoje mają przypisane oznaczenia:


Cele Przechowawcze Personelu Klasy D - CD01


Cele Klas D
Tył cel klas D
Grafika konkursowa SCP-049 stworzona przez Moranatol
Grafika konkursowa SCP-106 stworzona przez Purplegoop

Cele Przechowawcze Personelu Klasy D są lokacją spawnu całego Personelu Klasy D. Ten pokój jest długim korytarzem z wieloma drzwiami celnymi biegnącymi wzdłuż ścian pokoju.
Za każdymi drzwiami mieści się mały pokój zawierający jednoosobowe łóżko i stolik. 1-3 Klas D losowo się pojawi pośród tych pokoi.
Żadne przedmioty nie pojawiają się w tym pokoju, a sam pokój nie posiada żadnej wartości poza byciem miejscem spawnu Klas D.
Tył pokoju zawiera dwie grafiki stworzone przez zwycięzców konkursu artystycznego związanego z SCP:SL. Te grafiki nie pojawiają się podczas Halloween i Bożego Narodzenia.


Toalety - WC00


Korytarz WC
Toalety męskie
Toalety damskie

Toalety to korytarz zawierający męską i żeńską toalete. Jest to także możliwa lokacja spawnu Naukowców. W męskich jak i kobiecych toaletach jest szansa znalezienia do dwóch Kart dostępu i/lub pistoletu COM-15.
Toalety zawierają po trzy WC oraz dwa zlewy. Toalety mogą być użyte jako miejsce do schowania się przed SCP, jednak mogą nie być tak samo efektywne wobec ludzi przeszukujących toalety w celu znalezienia łupu.


Możliwy łup:Ogródek - VT00

Pomieszczenie VT-00
Rośliny znajdujące się w pomieszczeniu
Mniejsze pomieszczenie znajdujące się w VT00, często zawierające przedmioty

W Ogródku znajduje się strefa z nasadzonymi roślinami, oddzielona od strefy gry ogromnymi oknami. Gracze mogą dostać się tam poprzez rozbicie szyb, jednak nie mogą wykonywać z roślinami żadnych interakcji. Ogródek ma dwa wejścia po przeciwnych stronach pomieszczenia.

Naprzeciwko roślin znajdują się drzwi prowadzące do małego pomieszczenia, zawierającego szafkę medyczną, zwykłą szafkę, kuloodporną szafkę nr 7,stację roboczą lub nic.

Co ciekawe, kod pokoju VT00 nie pasuje do nazwy pokoju. Greenhouse i Garden Chamber były oficjalnie używane mówiąc o tym pokoju

Możliwy łup:Biuro - PC15


Biuro

Biuro jest złożone z rzędów biurek z monitorami, telefonami i innymi rzeczami na nich. Pojedyncza Karta Naukowca zawsze pojawia się na jednym ze biurek.
W pomieszczeniu czasami może się pojawić Szafka lub do 2 Szafek Medycznych

Gwarantowany łup:

Możliwy łup:


Pomieszczenie przechowawcze SCP-372 - GR18


Wejście do pomieszczenia
Wnętrze pomieszczenia
Szklana komnata w pomieszczeniu

Pomieszczenie przechowawcze SCP-372 jest średniej wielkości pokojem testowym, który zawiera duży szklany pokój i kilka szafek. Jest to możliwa lokacja spawnu Naukowców.
Aby wejść do pokoju gracz musi otworzyć bramę która nie wymaga karty.
Wzdłuż prawej ściany pokoju można znaleźć Szafkę Medyczną, Szafkę lub Stację roboczą
Pistolet COM-15 i/lub Karta Dostępu mogą się pojawić w w na półkach. COM-15 może też się pojawić w klatce SCP-372


Możliwy łup:


Zbrojownia - ##00


Wejście do Zbrojowni
Zbrojownia w środku

Zbrojownia jest pomieszczeniem użytecznym dla posiadaczy odpowiednich kart, do obrony przeciw obiektom SCP.
Może być także użyteczna dla Personelu Klasy D, aby zabić Naukowców lub MTF bądź dla Naukowców, aby zabić członków Rebelii Chaosu. Aby uzyskać tam dostęp potrzebujesz karty z uprawnieniem

Zbrojowni 1 Armory Access 1 

Armory Access 1

.
W pomieszczeniu znajduje się wiele rodzajów broni oraz amunicji do wyboru. Jest to możliwa lokacja spawnu Naukowców(Jednak nie jest w stanie wejść do zbrojowni zważając na poziom jego karty).


Gwarantowany łup:


Punkt Kontrolny Strefy Wyższego Nadzoru - EX-A/EX-B


Punkt kontrolny

To pomieszczenie jest wejściem do i z Strefy Wyższego Nadzoru. Są dwa punkty kontrolne w strefie niższego nadzoru.

Zawiera ono dwie pary drzwi, które otwierają się równocześnie, gdy odpowiednia karta dostępu Checkpoint Access 

Checkpoint Access

zostanie użyta. Prowadzą one do dwóch wind podpisanych jako Winda A/B (w zależności od punktu kontrolnego) które zapewniają dostęp do Strefy Wyższego Nadzoru. W punktach kontrolnych są także ekrany pokazujący pozostały czas do dekontaminacji.

Kiedy pozostanie tylko 30 sekund do dekontaminacji, wszystkie drzwi do punktu kontrolnego zostaną permanentnie otworzone i nie mogą być zamknięte

Jest to także możliwe miejsce spawnu Naukowców.

Możliwy łup:

Powiązany artykuł: Muzyka

Pomieszczenie do Testów 1 - TC01

Entrance
Control Room
The side room with SCP-330
Pomieszczenie do Testów 1 to mały pokój z dwoma drzwiami które prowadzą do mniejszych pokoi. jedne drzwi prowadzą do sterowni, i wymaga karty z dostępem Przechowawczym 2 Containment Access 2 

Containment Access 2

aby otworzyć.
Pokój służy jako mały pokój testowy dla personelu Ośrodka-02 aby dokonywać eksperymenty; aktualnie jest używany aby eksperymentować na SCP-330. SCP-330 został przeniesiony do tego pokoju po tym jak jeden z eksperymentów doprowadził do destrukcji oryginalnego pomieszczenia przechowawczego SCP-330. Oryginalne pomieszczenie przechowawcze nie pojawia się w grze.
W sterowni jest komputer który po interakcji otwiera drugie drzwi w tym pokoju. Te drzwi prowadzą do SCP-330, gdzie gracze mogą zabrać cukierki z miski. Można także zamknąć drzwi i uwięzić graczy w tym pokoju.
W sterowni można znaleźć COM-15, a także gwarantowana Karta Zarządcy Strefy i Pancerz Bojowy

Gwarantowany łup:

Możliwy łup:


Pomieszczenie Przechowawcze SCP-173 - PT00


Schody prowadzące do pomieszczenia SCP-173
Pokój na zewnątrz pomieszczenia SCP-173
Szafka która czasem pojawia się w tym pomieszczeniu
Pomieszczenie przechowawcze SCP-173

Dwupiętrowe pomieszczenie w którym przechowywany jest SCP-173

W pokoju poprzedzającym pomieszczenie SCP-173, po prawej stronie znajdują się niedostępne drzwi, po lewej zaś balkon z widocznym pomieszczeniem kontrolnym na wyższym poziomie

Na początku rundy, SCP-173, jeśli został wybrany, pojawi się w swoim pomieszczeniu przechowawczym, które może zostać otwarte po kilku sekundach od rozpoczęcia rundy.

W pomieszczeniu na górze tuż przy schodach jest szansa na pojawienie się pistoletu COM-15

Obok celi przechowawczej SCP-173 jest szansa na pojawienie się szafki.

Przedmioty możliwe do znalezieniaPomieszczenie przechowawcze SCP-914 - #914


Wejście do SCP-914
SCP-914

Pomieszczenie przechowawcze SCP-914 jest średniej wielkosći pokojem zawierającym SCP-914.

Wejście wymaga Karty Dostępu z uprawnieniem Containment Access 1 Containment Access 1 

Containment Access 1


SCP-914 jest najważniejszym pokojem Strefy Niższego Nadzoru, ponieważ pozwala na ulepszanie przedmiotów.
W skutku SCP-914 jest miejscem często odwiedzanym przez SCP, co powoduje że jest dość niebezpiecznym miejscem aby przebywać.

Możliwy łup:


Śluza - ALXX


W środku śluzy
Boczne pomieszczenie w środku śluzy

Śluza jest podświetlonym na czerwono pomieszczeniem z dwoma drzwiami po każdej stronie, oraz małym, ciemnym pomieszczeniem bocznym. Po wciśnięciu któregokolwiek z przycisków wewnętrzne drzwi przełączą się (otwarte drzwi zostaną zamknięte, zamknięte drzwi zostaną otwarte) podczas gdy zewnętrzne drzwi pozostaną nienaruszone.

Wewnętrzne pomieszczenie boczne może zostać użyte do ukrycia się, można także tam znaleźć Kuloodporną Szafka nr 7. Możliwy łup:


Korytarze


Korytarze to powtarzające się pokoje łączące unikalne pokoje i inne korytarze. Większość czasu nic wartego uwagi nie można znaleźć w tych pokojach, także tworzą większość pokoi w Strefie Niższego Nadzoru. Te pokoje mają pseudo-losowe oznaczenia, pierwsze dwie litery pozostają takie same, ale dwie po nich zmieniają się z każdym pokojem

Prosty korytarz - HSXX


Korytarz prosty

Prosty korytarz który zawiera dwie klatki wentylacyjne w górnych częściach ścian; Jedna z tych klatek wentylacyjnych zawiera jedną z czterech ukrytych HubertBallów w grze.


Korytarz w kształcie litery C - HCXX


C shaped hallway

Zwykły korytarz z zakrętem.


3-kierunkowe skrzyżowanie - ITXX


T shaped hallway

Proste 3-kierunkowe skrzyżowanie.


4-kierunkowe skrzyżowanie - IX


4-kierunkowe skrzyżowanie.

4-kierunkowe skrzyżowanie
Sinkhole, który może się pojawić w tym pomieszczeniu.

W pomieszczeniu czasem może pojawić się Sinkhole, spowalniający ruchy gracza, niewpływający na szybkość poruszania się SCP. Domyślnie wyłączone, jednak właściciele serwerów mogą ustalić procentową szansę na pojawienie się go w trakcie rundy.

Układy Mapy

Jest pięć możliwych układów mapy Strefy Niższego Nadzoru. Specjalne pokoje są randomizowane w tych układach.
Cele Klas D zawsze pojawiają się w tym samym miejscu dla wszystkich pięciu układów, co pozwala klasą D dowiedzieć się jaki jest układ mapy w wczesnej grze.
Podziękowania dla:

Ciasteczka pomagają nam dostarczać nasze usługi. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na wykorzystywanie ciasteczek.