Z SCP: Secret Laboratory Polish Official Wiki

Obiekty SCP
Wszystko sklasyfikowane w grze jako SCP.