Z SCP: Secret Laboratory Polish Official Wiki

Ekran na punkcie kontrolnym LCZ

Proces Dekontaminacji LCZ to procedura, która po określonym czasie zamyka Strefę Niższego Nadzoru i zabija wszystko co się w niej znajduje.

Procedura jest ogłaszana i inicjowana przez C.A.S.S.I.E. z powodu wyłomu.

Dekontaminacja jest zapowiadana 15 minut przed jej rozpoczęciem.
Poza pierwszym komunikatem, C.A.S.S.I.E. zapowiada dekontaminację jeszcze 4 razy: 10 minut, 5 minut, 1 minutę i 30 sekund przed jej rozpoczęciem.
W komunikacie 30 sekund przed rozpoczęciem dekontaminacji, zawarte jest również odliczanie do zera.

Na punktach kontrolnych LCZ oraz w windach do LCZ znajdują się ekrany z licznikami czasu do rozpoczęcia dekontaminacji.
W rzeczywistości, aby zwiększyć presję graczy znajdujących się w LCZ, licznik czasu jest przyspieszony, a dekontaminacja następuje 11 minut i 45 sekund po jej ogłoszeniu.

Gdy mija 15 minut, rozpoczyna się dekontaminacja:

  • Wszystkie drzwi są zamykane i blokowane
  • Windy do LCZ są wyłączane i sprowadzane do HCZ.
  • Do pomieszczeń Strefy Niższego Nadzoru wprowadzany jest trujący gaz, który zabija wszystkich znajdujących się w niej graczy.
  • C.A.S.S.I.E. wygłasza komunikat o dekontaminacji LCZ w całej placówce.


Komunikaty[edytuj]


"Attention, all personnel. The Light Containment Zone decontamination process will occur in T-minus 15 minutes. All biological substances must be removed in order to avoid destruction."


"Danger, Light Containment zone overall decontamination in T-minus 10 Minutes."


"Danger, Light Containment zone overall decontamination in T-minus 5 Minutes."


"Danger, Light Containment zone overall decontamination in T-minus 1 Minute."


"Danger, Light Containment Zone overall decontamination in T-minus 30 seconds. All checkpoint doors have been permanently opened. Please evacuate immediately. 20. 19. 18. 17. 16. 15. 14. 13. 12. 11. 10 seconds. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1."


"Light Containment Zone is locked down and ready for decontamination. The removal of organic substances has now begun."Galeria[edytuj]