Z SCP: Secret Laboratory Polish Official Wiki
SCP-079
Wygląd Grafika Menu F1

SCP-079 InfoBox.png

SCPCAT 079.png
Umiejętności

35px Open/Close Doors

Open, close or lock doors to
help fellow SCPs catch
people with ease

30px Lockdown

Lockdown a room and turn
off its lights, allowing
SCP-173 to move freely

25px Tesla Overcharge

Activate Tesla Gates on
anyone who walks through

35px Virtually Indestructible

SCP-079 immune to all
normal forms of damage but
is weak to the 5 Generators
around Heavy Containment.

Statystyki
CATSTATUS.png Zdrowie: None
Tier 1 Max AP: 100 AP
Tier 1 AP Regen: 1.2 AP/s
Informacje
Miejsce spawnu: Heavy Containment Zone
Słabości: Alpha Warhead and Generators
Link do artykułu: SCP-079
ID Klasy {{{ID}}}
Interacts with facility systems
Automatically dies as the last SCP
Description

SCP-079 is one of the 7 playable SCP classes. SCP-079 is an evolving AI on a small computer and can control facility functions remotely.
SCP-079 is mainly a support class SCP with abilities designed to assist SCPs in certain situations.
SCP-079 will never spawn as the only SCP in a given round.
The chances of SCP-079 spawning increases the more SCPs there are in a given round.

In Game

SCP-079 effectively utilizes Site-02's security system to navigate and act. There are security cameras around the map that serve as it's mode of navigation. 079 uses these cameras to see the room it is in and interact with various electronics around the facility.

SCP-079 can change between cameras by Left Click.png Lewy Przycisk Myszy on the camera icon, WASD keys or by using Tab to open its ingame map, where one can then Left Click on a room to move to it instantly.

Cameras can be controlled by moving the mouse towards the edge of the screen, allowing for a greater view inside rooms.
The camera can be locked to all mouse movement by holding down the Spacja, which allows for faster camera movement.
Though while holding down Spacja the mouse is locked to the center of the screen, making it harder to interact with the facility.
The settings on the main menu has an option to make Spacja toggle between these two camera movement options, allowing one to simply press Spacja once to change between them.

SCP-079 can also press Tab to open up a map of the current zone he is in, except Surface. While on the map screen, SCP-079 can see who is alive in each faction in the top left corner. SCP-079 can Left Click.png Lewy Przycisk Myszy on any room in the map to instantly travel to it, with the AP cost depending on how far away the room is. While on the map, SCP-079 can zoom in and out with the mouse scroll wheel.

SCP-079 can talk to other SCP players using Q, regardless of distance.

Abilities

Plik:SCP-079 Hud 3.png
Abilities icon on SCP-079's HUD

SCP-079 has many abilities he can use to interact with the facility around him.
These abilities appear as icons on the screen. A Left Click.png Lewy Przycisk Myszy on these icons can activate that ability.
Below is a chart showing SCP-079's abilities

Ikona Opis Koszt AP Wymagany poziom
Cctv-icon.png
Przeniesienie się do następnej kamery Zależy Poziom 1
Door main.png
Wyświetla dostępne do wykonania akcje po najechaniu nań N/A Poziom 1
Door-Open.png
Otwiera dane drzwi Zależy Poziom 1
Door-close.png
Zamyka dane drzwi Zależy Poziom 1
Door-Lock-icon.png
Blokuje drzwi, kosztem swojego AP 4 AP/s Poziom 1
Elevator-move.png
Wysyła windę w dół lub do góry 10 AP Poziom 1
Speakericon.png
Komunikuje się poprzez głośnik do ludzi, kosztem swojego AP 2 AP/s Tier 1
Tesla.png
Aktywuje bramkę Tesli kosztem dużej ilości AP 50 AP Poziom 1
Lockdown-icon.png
Blokuje pomieszczenie i gasi wszytkie światła
Pozwala tym samym na swobodne poruszanie się SCP-173
60 AP Poziom 2

Poniższa tabela przedstawia, jak dużo AP jest potrzebne do otwarcia/zamknięcia poszczególnych drzwi.

Drzwi Koszt AP
Normalne drzwi 5 AP
Punkty kontrolne 10 AP
Pomieszczenia przechowawcze SCP-012 oraz SCP-096 40 AP
Zbrojownie stref Niższego i Wyższego Nadzoru; Pomieszczenie przechowawcze SCP-914 50 AP
Gate A and Gate B; Zbrojownia w SCP-049 60 AP
Zbrojownia MicroHID 70 AP
Pomieszczenia przechowawcze SCP-106 oraz SCP-079; Pomieszczenie detonacji Głowicy Alfa na zewnątrz 110 AP

Zmiana stref

Mapa SCP-079 wskazuje aktualną strefę, w której właśnie przbywa. W wielu przypadkach SCP-079 musi skorzystać z windy aby przejść do innej strefy.
To samo tyczy się obszaru przechowawczego SCP-049 oraz Pomieszczenia Głowicy Alfa. Aby przejść pomiędzy strefami Wyższego Nadzoru oraz Wejsciową, potrzebuje przełączyć się między kamerami w punkcie kontrolny, bez żadnych dodatkowych kosztów.
Poniższa tabela przedstawia koszt AP potrzebny do zmiany aktualnej strefy w placówce.

Ikona Lokalizacja Koszt AP
Tp 049.png
Korytarz SCP-049 w Strefie Wyższego Nadzoru 30 AP
Tp lcz.png
System wind A oraz B w Strefie Wyższego Nadzoru. 30 AP
Tp hcz.png
System wind A oraz B w Strefie Niższego Nadzoru. 30 AP
Tp nuke.png
Korytarz Pomieszczenia Głowicy Alfa w Strefie Wyższego Nadzoru. 30 AP
Tp ez.png
Obie windy w Strefie Zewnętrznej 30 AP
Tp sz.png
Bramy A oraz B w Strefie Wejściowej 30 AP

Poziomy

SCP-079 po użyciu umiejętności otrzymuje punkty doświadczenia
Kiedy ktokolwiek, wliczając SCP zginie niedaleko drzwi, z którymi wszedł w interakcję SCP-079, otrzyma on większą ilość punktów doświadczenia.
Aktywacja Bramki Tesli także przyznaje dużo punktów doświadczenia. Gdy SCP-079 zdobędzie wystarczająco punktów doświadczenia, wchodzi na kolejny poziom, zwiększając swoją AP, oraz jej regenerację.

Zwyczajne interakcje

Wchodzenie w interakcje z różnymi obiektami na mapie przyzna SCP-079 trochę punktów doświadczenia.
Ilość zdobywanego w ten sposób doświadczenia maleje z kaźdym poziomem SCP-079
Pomimo, że SCP-079 nie może zdobyć większego poziom niż poziom 5, ilość doświadczenia ze zwyczajnych interakcji wciąż maleje.

Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4
Drzwi 1.5 EXP 0.9 EXP 0.5 EXP 0.3 EXP
Wrota Tesli 15 EXP 9 EXP 5.5 EXP 3.3 EXP
Lockdown 20 EXP 12 EXP 7.3 EXP 4.4 EXP
Windy 3.5 EXP 2.1 EXP 1.3 EXP 0.8 EXP


Asysta przy zabójstwie

Gdy SCP-079 zabije gracza Bramką Tesli, lub gdy gracz umrze niedaleko drzwi, z którymi SCP-079 ostatnio wszedł w interakcję, zostanie mu przyznana duża ilość punktów doświadczenia
Ilość doświadczenia zdobywanego przez SCP-079 za zabójstwo gracza nie zmienia się wraz z poziomem.

 • SCP-079 otrzymuje 60 EXP za zabicie Naukowców lub SCP
 • SCP-079 otrzymuje 35 EXP za zabicie Personelu klasy D
 • SCP-079 otrzymuje 30 EXP za zabicie członków oddziałów Nine Tailed Fox oraz ochroniarzy
 • SCP-079 otrzymuje 20 EXP za zabicie członków Rebelii Chaosu

SCP-079 otrzyma tylko połowę normalnej wartości doświadczenia, jeśli pomoże złapać kogoś SCP-106


Poziomy

W miarę zdobywania doświadczenia, SCP-079 otrzymuje nowe poziomy.
Zdobywanie nowych poziomów sprawia, że SCP-079 będzie szybciej regenerował AP, oraz zresetuje doświadczenie wymagane do następnego poziomu do 0
Zdobycie poziomu 2 odblokuje możliwość zaciemniania pokojów przez SCP-079

1 poziom dostępu:

 • 100 maksymalnej energii.
 • Regeneracja energii w tempie 1.2/s.
 • Otwieranie drzwi.
 • Zamykanie drzwi.
 • Blokowanie drzwi do momentu całkowitego zakończenia energii.
 • Otwieranie/zamykanie wzmocnionych drzwi.
 • Poruszanie windami.
 • SCP-079 może użyć głośnika w pomieszczeniu do komunikacji z osobami tam się znajdującymi.

2 poziom dostępu:

 • Odblokowywany po uzyskaniu 100 punktów doświadczenia.
 • 110 maksymalnej energii.
 • Regeneracja energii w tempie 2.5/s.
 • Zmniejsza koszt użycia umiejętności 1 poziomu.
 • Może spowodować "zablokowanie" pomieszczenia w którym przebywa, na kilka sekund zamykając i blokując wszystkie drzwi, oraz wygaszając wszystkie światła w pomieszczeniu.

3 poziom dostępu:

 • Odblokowywany po uzyskaniu 150 punktów doświadczenia
 • 125 maksymalnej energii
 • Regeneracja energii w tempie 4.1/s.

4 poziom dostępu:

 • Odblokowywany po uzyskaniu 220 punktów doświadczenia
 • 150 maksymalnej energii
 • Regeneracja energii w tempie 6.8/s.

5 poziom dostępu:

 • Odblokowywany po uzyskaniu 350 punktów doświadczenia
 • 200 maksymalnej energii
 • Regeneracja energii w tempie 11.2/s.

Szybkosć regeneracji AP

Szybkość z jaką SCP-079 regeneruje AP jest bazowana na jego poziomie, oraz na tym jak wiele generatorów jest włączonych

Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4 Poziom 5
0 generatorów 1.2 AP/s 2.5 AP/s 4.1 AP/s 6.8 AP/s 11.2 AP/s
1 generator 1.44 AP/s 3 AP/s 4.92 AP/s 8.16 AP/s 13.44 AP/s
2 generatory 1.74 AP/s 3.625 AP/s 5.945 AP/s 9.86 AP/s 16.24 AP/s
3 generatory 2.46 AP/s 5.125 AP/s 8.405 AP/s 13.94 AP/s 22.96 AP/s


W pliku config_gameplay.txt właściciele serwerów mogą dowolnie ustawiać wartości regeneracji AP SCP-079 dla poziomów 1-5 gdy żaden generator nie jest włączony.
Generatory używają mnożnika przy zwiększaniu regeneracji AP SCP-079, ich wartości nie mogą zostać zmienione.
Pierwszy generator zapewnia mnożnik 1.2, tak więc na poziomie 3 z jednym włączonym generatorem szybkość regeneracji AP wynosi 4.1/s x 1.2 = 4.92/s

Tak prezentują się mnożniki dla odpowiedniej ilosci włączonych generatorów:

 • 1 generator - mnożnik 1.2
 • 2 generatory - mnożnik 1.45
 • 3 generatory - mnożnik 2.05
 • 4 generatory - mnożnik 2.85
 • 5 generatorów - mnożnik 5.1

Dekontaminacja

The alert that pops up when an Emergency Power Station is being booted up

SCP-079 może zostać zrekontaminowany na trzy różne sposoby - detonując Głowicę Alfa, włączając wszystkie generatory, lub zabijając pozostałe obiekty SCP
Generatory pojawiają się w losowych miejscach Strefy Wyższego Nadzoru. Każdy generato wymaga do otwarcia karty z uprawnieniem Armory Access 2 Szablon:Keycard2 oraz Tablet Menadżera Broni do uruchomienia.
Włączanie każdego generatora zajmuje około minuty. C.A.S.S.I.E poinformuje nas, gdy generator zostanie aktywowany.
Warte wspomnienia jest, że AP SCP-079 regeneruje się szybciej z kazdym uruchomionym generatorem (patrz poprzednia sekcja). Po uruchomieniu wszystkich pięciu generatorów SCP zostanie zabezpieczony po upływie jednej minuty.

Mocne i słabe strony SCP-079

Mocne strony

 • IOdporny na standardowe ataki
 • Może zamykać drzwi przed ludźmi, ułatwiając SCP ich zabicie.
 • Może używać mapy do szybszego poruszania się po strefie.
 • Może komunikować się z ludźmi przez głośniki rozlokowane w niektórych pomieszczeniach placówki.
 • Nie wpływa na niego efekt SCP-268
 • Każdy włączony Generator sprawia, że jego AP regeneruje się szybciej.

Słabe strony

 • Uruchomienie wszystkich pięciu generatorów powoduje jego śmierć.
 • AP regeneruje się powoli na niskich poziomach.
 • Łatwo zabijalny przez detonację Głowicy Alfa.
 • Automatyczna śmierć w przypadku śmierci wszystkich innych obiektów SCP

Ciekawostki

 • AP SCP-079 w plikach gry określone jest jako "mana", jest to referencja do tego, jak w grach fantasy zarządzana jest moc magiczna
 • Przed reworkiem SCP-079 mógł zostać zabity w mniej niż minutę, jeśli oddziały MTF znalazły odpowiednie karty w Strefie Wejściowej.
 • Przy pierwszej implementacji SCP-079 pojawił się bug, gdzie głowica Alfa nie zabijała SCP-079, czyniąc niemożliwym zakończenie rundy.