Z SCP: Secret Laboratory Polish Official Wiki

Wersja z dnia 23:00, 9 lip 2022 autorstwa Joy (dyskusja | edycje) (6/7 tłumaczenia lcz)

Strefa Niższego Nadzoru jest jedną z czterech stref w SCP: Secret Laboratory

Opis

Strefa Niższego Nadzoru jest jedną z czterech stref w Strefie-02.
Jest to miejsce spawnu Personelu Klasy D, Naukowców, i SCP-173, także jest to lokacja przechowywania SCP-914 i SCP-330

Strefa Niższego Nadzoru jest także jedyną strefą która przechodzi przez Proces Dekontaminacji, proces który zabija wszystko w strefie po 11 minutach i 45 sekundach po rozpoczęciu rundy. To zmusza graczy to przejścia do Strefy Wyższego Nadzoru i zapobiega przed przedłużaniem rundy.

W Strefie Niższego Nadzoru jest kilka ważnych pokoi które zawierają łup który pomoże graczom w ich podróży przez Strefe Wyższego Nadzoru. Przydatną pomocą w nawigacji są znaki nad drzwiami, które głównie informują gracza o typie pokoju który jest za nimi. Niektóre pokoje mają przypisane oznaczenia (patrz następna sekcja), kiedy inne są pseudo-losowe.
Unikalne pomieszczenia


Unikalne pomieszczenia które pojawiają się tylko raz (z wyjątkiem śluz i dwóch punktów kontrolnych) oraz mogą zawierać wartościowe przedmioty lub być użyte jako miejsca do schowania się. Te pokoje mają przypisane oznaczenia:


Cele Przechowawcze Personelu Klasy D - CD01


Cele Klas D
Tył cel klas D
Grafika konkursowa SCP-049 stworzona przez Moranatol
Grafika konkursowa SCP-106 stworzona przez Purplegoop

Cele Przechowawcze Personelu Klasy D są lokacją spawnu całego Personelu Klasy D. Ten pokój jest długim korytarzem z wieloma drzwiami celnymi biegnącymi wzdłuż ścian pokoju.
Za każdymi drzwiami mieści się mały pokój zawierający jednoosobowe łóżko i stolik. 1-3 Klas D losowo się pojawi pośród tych pokoi.
Żadne przedmioty nie pojawiają się w tym pokoju, a sam pokój nie posiada żadnej wartości poza byciem miejscem spawnu Klas D.
Tył pokoju zawiera dwie grafiki stworzone przez zwycięzców konkursu artystycznego związanego z SCP:SL. Te grafiki nie pojawiają się podczas Halloween i Bożego Narodzenia.


Toalety - WC00


Korytarz WC
Toalety męskie
Toalety damskie

Toalety to korytarz zawierający męską i żeńską toalete. Jest to także możliwa lokacja spawnu Naukowców. W męskich jak i kobiecych toaletach jest szansa znalezienia do dwóch Kart dostępu i/lub pistoletu COM-15.
Toalety zawierają po trzy WC oraz dwa zlewy. Toalety mogą być użyte jako miejsce do schowania się przed SCP, jednak mogą nie być tak samo efektywne wobec ludzi przeszukujących toalety w celu znalezienia łupu.


Możliwy łup:Ogródek - VT00

Pomieszczenie VT-00
Rośliny znajdujące się w pomieszczeniu
Mniejsze pomieszczenie znajdujące się w VT00, często zawierające przedmioty

W Ogródku znajduje się strefa z nasadzonymi roślinami, oddzielona od strefy gry ogromnymi oknami. Gracze mogą dostać się tam poprzez rozbicie szyb, jednak nie mogą wykonywać z roślinami żadnych interakcji. Ogródek ma dwa wejścia po przeciwnych stronach pomieszczenia.

Naprzeciwko roślin znajdują się drzwi prowadzące do małego pomieszczenia, zawierającego szafkę medyczną, zwykłą szafkę, kuloodporną szafkę nr 7,stację roboczą lub nic.


Możliwy łup:Biuro - PC15


Biuro

Biuro jest złożone z rzędów biurek z monitorami, telefonami i innymi rzeczami na nich. Pojedyncza Karta Naukowca zawsze pojawia się na jednym ze biurek.
W pomieszczeniu czasami może się pojawić Szafka lub do 2 Szafek Medycznych

Gwarantowany łup:

Możliwy łup:


Pomieszczenie przechowawcze SCP-372 - GR18


Wejście do pomieszczenia
Wnętrze pomieszczenia
Szklana komnata w pomieszczeniu

Pomieszczenie przechowawcze SCP-372 jest średniej wielkości pokojem testowym, który zawiera duży szklany pokój i kilka szafek. Jest to możliwa lokacja spawnu Naukowców.
Aby wejść do pokoju gracz musi otworzyć bramę która nie wymaga karty.
Wzdłuż prawej ściany pokoju można znaleźć Szafkę Medyczną, Szafkę lub Stację roboczą
Pistolet COM-15 i/lub Karta Dostępu mogą się pojawić w w na półkach. COM-15 może też się pojawić w klatce SCP-372


Możliwy łup:


Zbrojownia - ##00


Wejście do Zbrojowni
Zbrojownia w środku

Zbrojownia jest pomieszczeniem użytecznym dla posiadaczy odpowiednich kart, do obrony przeciw obiektom SCP.
Może być także użyteczna dla Personelu Klasy D, aby zabić Naukowców lub MTF bądź dla Naukowców, aby zabić członków Rebelii Chaosu. Aby uzyskać tam dostęp potrzebujesz karty z uprawnieniem Armory Access 1  Janitor Icon dark.png Guard Icon.png ZManager icon dark.png
Scientist Icon dark.png Cadet icon2.png Owner Icon dark.png
Research Supervisor Icon dark.png Lieutenant Icon.png Chaos card icon2.png
CEngineer icon dark.png Commander icon.png O5 icon.png
.
W pomieszczeniu znajduje się wiele rodzajów broni oraz amunicji do wyboru. Jest to możliwa lokacja spawnu Naukowców(Jednak nie jest w stanie wejść do zbrojowni zważając na poziom jego karty).


Gwarantowany łup:


Punkt Kontrolny Strefy Wyższego Nadzoru - EX-A/EX-B


Punkt kontrolny

To pomieszczenie jest wejściem do i z Strefy Wyższego Nadzoru. Są dwa punkty kontrolne w strefie niższego nadzoru.

Zawiera ono dwie pary drzwi, które otwierają się równocześnie, gdy odpowiednia karta dostępu zostanie użyta. Prowadzą one do dwóch wind podpisanych jako Winda A/B (w zależności od punktu kontrolnego) które zapewniają dostęp do Strefy Wyższego Nadzoru.

Karta Dostępu z uprawnieniem Autoryzacja Punktów Kontrolnych jest wymagana, aby uzyskać do niego dostęp.

Jest to także możliwe miejsce spawnu Naukowców.


Test Chamber 1 - TC01

Entrance
Control Room
The side room with SCP-330


Gwarantowany łup:

Możliwy łup:


Pomieszczenie Przechowawcze SCP-173 - PT00


Schody prowadzące do pomieszczenia SCP-173
Pokój na zewnątrz pomieszczenia SCP-173
Szafka która czasem pojawia się w tym pomieszczeniu
Pomieszczenie przechowawcze SCP-173

Dwupiętrowe pomieszczenie w którym przechowywany jest SCP-173

W pokoju poprzedzającym pomieszczenie SCP-173, po prawej stronie znajdują się niedostępne drzwi, po lewej zaś balkon z widocznym pomieszczeniem kontrolnym na wyższym poziomie

Na początku rundy, SCP-173, jeśli został wybrany, pojawi się w swoim pomieszczeniu przechowawczym, które może zostać otwarte po kilku sekundach od rozpoczęcia rundy.

W pomieszczeniu na górze tuż przy schodach jest szansa na pojawienie się piedestału i/lub pistoletu COM-15

Obok celi przechowawczej SCP-173 jest szansa na pojawienie się szafki.

Przedmioty możliwe do znalezieniaPomieszczenie przechowawcze SCP-914 - #914


Wejście do SCP-914
SCP-914

Pomieszczenie przechowawcze SCP-914 jest średniej wielkosći pokojem zawierającym SCP-914.
Wejście wymaga Karty Dostępu z uprawnieniem Containment Access 1  Janitor Icon.png Guard Icon.png ZManager icon.png
Scientist Icon.png Cadet icon2.png Owner Icon.png
Research Supervisor Icon.png Lieutenant Icon.png Chaos card icon2.png
CEngineer icon.png Commander icon.png O5 icon.png

SCP-914 jest najważniejszym pokojem Strefy Niższego Nadzoru, ponieważ pozwala na ulepszanie przedmiotów.
W skutku SCP-914 jest miejscem często odwiedzanym przez SCP, co powoduje że jest dość niebezpiecznym miejscem aby przebywać.

Możliwy łup:


Śluza - AL


W środku śluzy
Boczne pomieszczenie w środku śluzy

Śluza jest podświetlonym na czerwono pomieszczeniem z dwoma drzwiami po każdej stronie, oraz małym, ciemnym pomieszczeniem bocznym. Po wciśnięciu któregokolwiek z przycisków wewnętrzne drzwi przełączą się (otwarte drzwi zostaną zamknięte, zamknięte drzwi zostaną otwarte) podczas gdy zewnętrzne drzwi pozostaną nienaruszone.

Wewnętrzne pomieszczenie boczne może zostać użyte do ukrycia się, można także tam znaleźć Kuloodporną Szafka nr 7. Możliwy łup:


KorytarzeProsty korytarz - HS


Korytarz prosty


Korytarz w kształcie litery C - HC


C shaped hallway


3-kierunkowe skrzyżowanie - IT


T shaped hallway


4-kierunkowe skrzyżowanie - IX


4-kierunkowe skrzyżowanie
Sinkhole, który może się pojawić w tym pomieszczeniu.

W pomieszczeniu czasem może pojawić się Sinkhole, spowalniający ruchy gracza, niewpływający na szybkość poruszania się SCP. Domyślnie wyłączone, jednak właściciele serwerów mogą ustalić procentową szansę na pojawienie się go w trakcie rundy.


Map Layouts

Jest pięć możliwych układów mapy Strefy Niższego Nadzoru. Specjalne pokoje są randomizowane w tych układach.
Cele Klas D zawsze pojawiają się w tym samym miejscu dla wszystkich pięciu układów, co pozwala klasą D dowiedzieć się jaki jest układ mapy w wczesnej grze.
Podziękowania dla: