Z SCP: Secret Laboratory Polish Official Wiki

[wersja przejrzana][wersja przejrzana]
(Translated english version to Polish)
Linia 5: Linia 5:
 
}}
 
}}
  
'''Emergency Power Stations''' '''(EPS)''' also known as '''Generators''' are recontainment devices that spawn around [[Heavy Containment Zone]]. Five Emergency Power Stations will spawn each round. <br>
+
'''Generatory''' są urządzeniami rekontaminującymi spawnującymi się w [[Strefa Wyższego Nadzoru|Strefie Wyższego Nadzoru]]. W każdej rundzie spawnuje się pięć Generatorów.<br>
  
An Emergency Power Station requires {{Hoverimage|{{Keycard2|Required Access1=AA2}}|text=Armory Access 2}}to open and a [[Weapon Manager Tablet]] must be placed in it to activate it. Each Emergency Power Station takes around a minute to power up and a countdown is displayed on active Emergency Power Stations. [[C.A.S.S.I.E|CASSIE]] will announce when Emergency Power Stations are successfully powered up and will keep count of the number of Emergency Power Stations active. Activated Emergency Power Stations cannot be deactivated, but the powering-up process can be cancelled by pressing {{Key Press|E}} on the button.<br>
+
Generator wymaga karty z uprawnieniem {{Hoverimage|{{Keycard2|Required Access1=AA2}}|text=Armory Access 2}} do otwarcia oraz [[Tablet Menadżera Broni]] do aktywacji. Każdy Generator ładuje się minutę, a czas pozostały do aktywacji wyświetlany jest na specjalnym panelu. [[C.A.S.S.I.E|CASSIE]] poinformuje nas, gdy generator zostanie pomyślnie aktywowany. Aktywne generatory nie mogą zostać dezaktywowane, jednak proces aktywacji może zostać przerwany przez naciśnięcie klawisza E po najechaniu na czerwony przycisk w środku. <br>
  
Emergency Power Stations are used to recontain [[SCP-079]]. Each Emergency Power Station turned on will [[SCP-079#AP Regen Rate|increase the regeneration rate of SCP-079's AP]]. Turning on all 5 Emergency Power Stations will give SCP-079 almost limitless power, followed by recontainment one minute later. Powering up an Emergency Power Station will alert [[SCP-079]] and rooms containing said Emergency Power Stations will be marked red on the map.<br>
+
Generatory są używane do rekontaminacji [[SCP-079]]. Każdy aktywny generator wzmocni regenerację mocy SCP-079. Aktywowanie wszystkich pieciu generatorów da SCP-079 nieskończoną ilość mocy na jedną minutę, po czym zostanie on zrekontaminowany. SCP-079 zostanie poinformowany o każdej próbie aktywacji generatora, a pomieszczenie w którym owy generator się znajduje zostanie podświetlone na czerwono na jego mapie.<br>
  
Emergency Power Stations have multiple visuals on them while powering up. One of these visuals is a timer showing how much time is left until it turns on. <br>
+
Generatory posiadają wiele efektów wizualnych. Jednym z nich jest czas pozostały do jego aktywacji. Czas zmieni się na napis "ENGAGED" po aktywowaniu generatora.<br>
The timer will say Engaged once the Emergency Power Station is turned on.
+
Wskaźnik "Local Voltage" także wskazuje czas pozostały do aktywacji generatora strzałką, powoli przesuwającą się od koloru zielonego do czerwonego.<br>
There is a dial labeled Local Voltage that also shows how much time is left by having an arrow slowly move from green to red. <br>
+
Wskaźnik "Total Voltage" wskazuje ile generatorów jest aktualnie włączonych<br>
The dial labeled Total Voltage will show how many Emergency Power Stations are currently on. <br>
+
Generatory mają trzy lampki wskazujące, czy jest on aktywowany, wyłączony, oraz czy ma w sobie Tablet Menadżera Broni.
Emergency Power Stations have three lights that show if the Emergency Power Station is activated, disabled or has a Weapon Manager Tablet in it.
 
  
==Spawning==
+
==Miejsca spawnu==
Emergency Power Stations can only spawn in Heavy Containment Zone, up to a max of five at a given time. There are multiple rooms in which Emergency Power Stations can spawn and certain rooms can contain more than one Emergency Power Station.
+
Generatory mogą się zespawnować tylko w Strefie Wyższego Nadzoru, pięć w każdej rundzie. Jest wiele różnych pomieszczeć, w których mogą zrespić się generatory(w niektórych nawet kilka).
  
*[[Heavy_Containment_Zone#Ammunition Armory|HCZ Armory Room]]
+
*[[Strefa_Wyższego_Nadzoru#Zbrojownia_z_amunicj.C4.85|Zbrojownia]]
**On the left and right side of the room. Up to two can spawn here.
+
**Po obu stronach pomieszczenia, max 2 w rundzie
 +
*[[Strefa_Wyższego_Nadzoru#Punkt_kontrolny_Strefy_Wej.C5.9Bciowej|Punkt kontorlny strefy Wejściowej]]
 +
**Po obu stronach drzwi do Strefy Wyższego Nadzoru, max 2 w rundzie.
  
*[[Heavy_Containment_Zone#Entrance Zone Checkpoint|Entrance Zone Checkpoint]]
+
*[[Strefa_Wyższego_Nadzoru#Zbrojownia_Micro_HID|Zbrojownia Micro HID]]
**On either side of the door to the HCZ. Up to two can spawn here.
+
**Po obu stronach pomieszczenia zawierającego Micro HID, max 2 w rundzie.
  
*[[Heavy_Containment_Zone#Micro HID Armory|Micro HID Armory]]
+
*[[Strefa_Wyższego_Nadzoru#Serwerownia|Serwerownia]]
**On either side of the room containing the Micro. Up to two can spawn here.
+
**Na górnym poziomie pomieszczenia, na ścianie obok drzwi, lub naprzeciwko niej, max 2 w rundzie.
  
*[[Heavy_Containment_Zone#Server Room|Server Room]]
+
*[[Strefa_Wyższego_Nadzoru#Pomieszczenie_G.C5.82owicy_Alfa|Pomieszczenie Głowicy Alfa]]
**On the upper level of the room, on the wall near the door or the wall opposite to it. Up to two can spawn here.
+
**Przy panelu kontrolnym w pomieszczeniu z głowicą.
  
*[[Heavy_Containment_Zone#Warhead Silo|Nuke Room]]
+
*[[Strefa_Wyższego_Nadzoru#Obszar_przechowawczy_SCP-049|Obszar_przechowawczy_SCP-049]]
**Down the elevator, near the control panel.
+
**Na końcu korytarza obszaru.
  
*[[Heavy_Containment_Zone#SCP-049's Containment Area|SCP-049's Room]]
+
*[[Strefa_Wyższego_Nadzoru#Obszar_przechowawczy_SCP-079|Obszar_przechowawczy_SCP-079]]
**At the top of the elevator, in the hallway.
+
**Na zewnątrz pomieszczenia przechowawczego.
  
*[[Heavy_Containment_Zone#SCP-079's Containment Area|SCP-079's Room]]
+
*[[Strefa_Wyższego_Nadzoru#Obszar_przechowawczy_SCP-096|Obszar_przechowawczy_SCP-096]]
**Outside the containment chamber.
+
**Na prawej ścianie pokoju.
  
*[[Heavy_Containment_Zone#SCP-096's Containment Area|SCP-096's Room]]
+
*[[Strefa_Wyższego_Nadzoru#Obszar_przechowawczy_SCP-106|Obszar_przechowawczy_SCP-106]]
**On the right wall of the room.
+
**Na prawej ścianie pokoju.
  
*[[Heavy_Containment_Zone#SCP-106's Containment Area|SCP-106's Room]]
+
*[[HStrefa_Wyższego_Nadzoru#Obszar_przechowawczy_SCP-939|Obszar_przechowawczy_SCP-939]]
**On the right wall of the room.
+
**Na ścianie przechodzącej wzdłuż antresoli pokoju.
 
 
*[[Heavy_Containment_Zone#SCP-939's Containment Area|SCP-939's Room]]
 
**On the wall that runs along the walkway of the room.
 

Wersja z 03:59, 27 cze 2020

Generator
Generator1.png
Info
Spawn Heavy Containment Zone


Generatory są urządzeniami rekontaminującymi spawnującymi się w Strefie Wyższego Nadzoru. W każdej rundzie spawnuje się pięć Generatorów.

Generator wymaga karty z uprawnieniem Armory Access 2 Szablon:Keycard2 do otwarcia oraz Tablet Menadżera Broni do aktywacji. Każdy Generator ładuje się minutę, a czas pozostały do aktywacji wyświetlany jest na specjalnym panelu. CASSIE poinformuje nas, gdy generator zostanie pomyślnie aktywowany. Aktywne generatory nie mogą zostać dezaktywowane, jednak proces aktywacji może zostać przerwany przez naciśnięcie klawisza E po najechaniu na czerwony przycisk w środku.

Generatory są używane do rekontaminacji SCP-079. Każdy aktywny generator wzmocni regenerację mocy SCP-079. Aktywowanie wszystkich pieciu generatorów da SCP-079 nieskończoną ilość mocy na jedną minutę, po czym zostanie on zrekontaminowany. SCP-079 zostanie poinformowany o każdej próbie aktywacji generatora, a pomieszczenie w którym owy generator się znajduje zostanie podświetlone na czerwono na jego mapie.

Generatory posiadają wiele efektów wizualnych. Jednym z nich jest czas pozostały do jego aktywacji. Czas zmieni się na napis "ENGAGED" po aktywowaniu generatora.
Wskaźnik "Local Voltage" także wskazuje czas pozostały do aktywacji generatora strzałką, powoli przesuwającą się od koloru zielonego do czerwonego.
Wskaźnik "Total Voltage" wskazuje ile generatorów jest aktualnie włączonych
Generatory mają trzy lampki wskazujące, czy jest on aktywowany, wyłączony, oraz czy ma w sobie Tablet Menadżera Broni.

Miejsca spawnu

Generatory mogą się zespawnować tylko w Strefie Wyższego Nadzoru, pięć w każdej rundzie. Jest wiele różnych pomieszczeć, w których mogą zrespić się generatory(w niektórych nawet kilka).

  • Serwerownia
    • Na górnym poziomie pomieszczenia, na ścianie obok drzwi, lub naprzeciwko niej, max 2 w rundzie.