Z SCP: Secret Laboratory Polish Official Wiki

Powiązany artykuł: Hostowanie serwera

Ta dokumentacja wyjaśnia użycie wszystkich pól z pliku config_gameplay.txt.

Główne ustawienia serwera[edytuj]

Główne ustawienia wymagane do weryfikacji serwera.

Zmiana nazwy serwera, ilości slotów, itp.

Nazwa Pola Opis Wartość domyślna Pojawiło się w wersji Usunięto w wersji
server_name Nazwa wyświetlana w wyszukiwarce serwerów.

Poradnik jak zmieniać kolory i modyfikować tekst znajdziesz tutaj

My Server Name - -
player_list_title Nazwa wyświetlana nad listą graczy.

Ustawienie "default" pobiera nazwę z pola server_name.

default - -
player_list_title_rate Odstęp czasu (w sekundach) między odświeżeniami nazwy nad listą graczy. default - -
serverinfo_pastebin_id Pastebin ID używany do wyświetlania info serwera w wyszukiwarce serwerów.

Poradnik jak zmieniać kolory i modyfikować tekst znajdziesz tutaj

7wV681fT - -
server_ip Adres IP serwera.

W przypadku ustawienia "auto", serwer będzie próbował uzyskać swoje publiczne IP.

auto - -
max_players Maksymalna ilość graczy połączonych z serwerem (sloty). 20 - -
server_tickrate Ilość klatek na sekundę. 60 - -
contact_email Adres E-mail właściciela serwera. Jest on używany do kontaktu z właścicielem serwera. N/A - -
port_queue Porty, które będą używane do łączenia się z serwerem. - 7777
- 7778
- 7779
- 7780
- 7781
- 7782
- 7783
- 7784
- 9.0.0

(Usunięto z dedykowanych serwerów)

lobby_waiting_time Czas oczekiwania w poczekalni przed rozpoczęciem rundy. 20 9.0.0 -
use_reserved_slots Włącz rezerwację slotów. true 9.0.0 -
ipv4_bind_ip IPv4 serwera.

ZMIANA TEGO POLA JEST NIEZALECANA! MOŻE ONA SPOWODOWAĆ AWARIĘ SERWERA!

0.0.0.0 9.0.0 -
ipv6_bind_ip IPv6 serwera.

ZMIANA TEGO POLA JEST NIEZALECANA! MOŻE ONA SPOWODOWAĆ AWARIĘ SERWERA!

:: 9.0.0 -

Ustawienia rozgrywki[edytuj]

Ustawienia dotyczące rozgrywki na serwerze.

Ogólne[edytuj]

Czas do detonacji głowicy, czas interkomu, friendly fire, itp.

Nazwa Pola Opis Wartość domyślna Pojawiło się w wersji Usunięto w wersji
afk_time Czas po którym gracz zostanie wyrzucony z serwera jeżeli nie będzie się ruszał. 90 - -
constantly_check_afk False - -
intercom_cooldown Czas (w sekundach) blokady interkomu po jego użyciu (cooldown). 120 - -
intercom_max_speech_time Czas (w sekundach) w przeciągu którego gracz może używać interkomu. 20 - -
auto_round_restart_time Czas (w sekundach) między końcem rundy a restartem serwera. 10 - -
friendly_fire Włącz friendly fire. false - -
friendly_fire_multiplier 1 - -
warhead_tminus_start_duration Czas (w sekundach) do detonacji głowicy po jej uruchomieniu (minimalnie 70, maksymalnie 120). 90 - -
human_grenade_multiplier Mnożnik obrażeń od granatów (dla ludzi). 0.7 - -
scp_grenade_multiplier Mnożnik obrażeń od granatów (dla obiektów SCP). 1 - -
lock_gates_on_countdown Otwiera i blokuje bramy wyjściowe po uruchomieniu głowicy. true - -
isolate_zones_on_countdown Zamyka i blokuje checkpointy po uruchomieniu głowicy. false 8.0.0 -
open_doors_on_countdown Otwiera wszystkie niezabezpieczone na kartę drzwi oraz checkpointy po uruchomieniu głowicy. true - -
allow_playing_as_tutorial Zezwala graczom na grę jako poradnik. true - -
914_mode Określa zachowanie SCP-914.

(Opcje: DroppedAndPlayerTeleport, Inventory, DroppedAndInventory, Held, DroppedAndHeld, Dropped)

DroppedAndPlayerTeleport 9.0.3 -
keep_items_after_escaping Określa czy gracz po ucieczce z placówki zachowa wcześniej zdobyte przedmioty. true 9.0.0 -
096_destroy_locked_doors Określa czy SCP-096 może niszczyć zablokowane drzwi. true 9.0.0 -
no_holidays Wyłącza specjalne wydarzenia (Haloween, itp.). false - -
allow_disarmed_interaction Zezwala związanemu graczowi na interakcję z drzwiami lub windami. false - -
sinkhole_slow_amount Określa jak bardzo plamy SCP-106 spowalniają gracza. 30 9.0.3 -
sinkhole_spawn_chance Określa szansę (w procentach) na pojawienie się plam SCP-106 na skrzyżowaniach (0 = wyłączenie). 0 9.0.3 -

Spawny i Losowość[edytuj]

Zmiana ustawień spawnów, kolejności, itp.

Nazwa Pola Opis Wartość domyślna Pojawiło się w wersji Usunięto w wersji
minimum_MTF_time_to_spawn Minimalny czas (w sekundach), po którym nastąpi pierwsza lub kolejna fala wsparcia MTF. 280 - -
maximum_MTF_time_to_spawn Maksymalny czas (w sekundach), po którym nastąpi pierwsza lub kolejna fala wsparcia MTF. 350 - -
maximum_MTF_respawn_amount Maksymalna ilość graczy podczas jednej fali wsprarcia MTF. 15 9.0.3 -
maximum_CI_respawn_amount Maksymalna ilość graczy podczas jednej fali CI. 15 9.0.3 -
priority_mtf_respawn Określa czy pierwszą falą wsparcia będzie zawsze MTF. true - -
use_crypto_rng Włącza lepszą losowość używając kryptograficznego generatora liczb losowych (RNG).

Uwaga! Kryptograficzne RNG używa więcej CPU.

false 8.0.0 -
ci_respawn_percent Szansa na przybycie CI w fali wsparcia. 35 - -
ci_on_start_percent Szansa na przybycie CI na początku rundy zamiast ochroniarzy. 10 - -
team_respawn_queue Schemat w jakim klasy będą się pojawiały na początku rundy. 40143140314414041340

(Dostosowane do 20 graczy)

- -
server_forced_class Wymuś klasę na początku rundy. -1 (-1 = losowe) - -
map_seed Wymuś ziarmo mapy. -1 (-1 = losowe) - -

Tickety Respawnu[edytuj]

Nazwa Pola Opis Wartość domyślna Pojawiło się w wersji Usunięto w wersji
respawn_tickets_mtf_initial_count Początkowa ilość ticketów dla NTF. 24 10.0.0 -
respawn_tickets_ci_initial_count Początkowa ilość ticketów dla CI. 14 10.0.0 -
respawn_tickets_mtf_classd_cuffed_escape_count Ilość ticketów, które MTF otrzymuje za ucieczkę związanej Klasy D. 1 10.0.0 -
respawn_tickets_mtf_scientist_escape_count Ilość ticketów, które MTF otrzymuje za ucieczkę naukowca. 1 10.0.0 -
respawn_tickets_mtf_scp_hurt_escape_count Ilość ticketów, które MTF otrzymuje za ranienie SCP. 1 10.0.0 -
respawn_tickets_ci_classd_escape_count Ilość ticketów, które CI otrzymuje za ucieczkę Klasy D. 1 10.0.0 -
respawn_tickets_ci_scientist_cuffed_escape_count Ilość ticketów, które CI otrzymuje za ucieczkę związanego naukowca. 2 10.0.0 -
respawn_tickets_ci_scientist_died_count Ilość ticketów, które CI otrzymuje za zabicie naukowca. 1 10.0.0 -
respawn_tickets_ci_scp_item_count Ilość ticketów, które CI otrzymuje w momencie gdy Klasa D lub Żołnierz CI użyją przedmiotu SCP. 2 10.0.0 -
respawn_tickets_mtf_scp_hurt_interval Procent zdrowia, które SCP musi stracić aby aktywować wynagrodzenie za ranienie SCP. 25 10.0.0 -

Stamina[edytuj]

Nazwa Pola Opis Wartość domyślna Pojawiło się w wersji Usunięto w wersji
stamina_balance_use Ilość staminy zużywanej podczas biegania. 0.05 10.0.0 -
stamina_balance_immunity Czas (w sekundach) po spawnie, przez który gracz biegając nie zużywa staminy. 3 10.0.0 -
stamina_balance_regen_cd Czas (w sekundach) przez który gracz nie może biegać, aby jego stamina zaczęła się regenerować. 1 10.0.0 -
stamina_balance_regen_speed Mnożnik szybkości regeneracji staminy. 1 10.0.0 -
stamina_balance_walk_speed Mnożnik szybkości chodzenia. 1.2 10.0.0 -
stamina_balance_sprint_speed Mnożnik szybkości biegania. 1.05 10.0.0 -

Wymiar Łuzowy[edytuj]

Nazwa Pola Opis Wartość domyślna Pojawiło się w wersji Usunięto w wersji
pd_exit_count Ilość wyjść z wymiaru łuzowego. 2 - -
pd_random_exit_rids Pokoje, w których gracz może się pojawić po ucieczce z wymiaru. - -
pd_random_exit_rids_after_decontamination Pokoje, w których gracz może się pojawić po ucieczce z wymiaru (po dekontaminacji LCZ). - -
pd_refresh_exit Zmiana poprawnego wyjścia po ucieczce gracza. false - -

Związywanie[edytuj]

Nazwa Pola Opis Wartość domyślna Pojawiło się w wersji Usunięto w wersji
commander_can_cuff_mtf Zezwalaj dowódcy MTF na związywanie innych MTF. true - 9.0.0
mtf_can_cuff_researchers Zezwalaj MTF na związywanie naukowców. true - -
ci_can_cuff_class_d Zezwalaj CI na związywanie Klas D. true - -
cuffed_escapee_change_team Jeżeli związany gracz ucieknie z placówki, zmienia on drużynę. (Klasa D -> MTF; Naukowiec -> Żołnierz CI) default (default = true) - -

Spawn Protection[edytuj]

Chroni gracza przed otrzymywaniem obrażeń po spawnie na określony czas.

Nazwa Pola Opis Wartość domyślna Pojawiło się w wersji Usunięto w wersji
spawn_protect_disable Wyłącz ochronę po spawnie. true - -
spawn_protect_time Długość ochrony po spawnie. 30 - -
spawn_protect_team Klasy, które będą chronione po spawnie. 1, 2 (1 = MTF | 2 = CI) - -
spawn_protect_allow_dmg Zezwalaj chronionym graczom na zadawanie obrażeń innym. true - -

Reakcja Łańcuchowa Granatów[edytuj]

Określa ile granatów może być aktywowane przez jeden granat.

Nazwa Pola Opis Wartość domyślna Pojawiło się w wersji Usunięto w wersji
grenade_chain_limit Maksymalna ilość granatów aktywowanych przez jeden granat. 10 (-1 = nielimitowane | 0 = wyłącz reakcję łańcuchową) - -
grenade_chain_length_limit Maksymalna ilość granatów aktywowanych za jednym razem. 4 (-1 = nielimitowane | 0 = wyłącz reakcję łańcuchową) - -

Bezpieczeństwo i Anticheat[edytuj]

Dostosowywanie funkcji anticheata, portu query, itp.

Rekomendujemy pozostawienie poniższych ustawień na "default"

Nazwa Pola Opis Wartość domyślna Pojawiło się w wersji Usunięto w wersji
online_mode Łączenie z centralnymi serwerami.

Uwaga! Wyłączenie tego uniemożliwi:

  • Banowanie na UserID, rezerwowanie slotów, używanie whitelisty oraz autoryzację RA
  • Pojawianie się serwera w wyszukiwarce serwerów
true - -
ip_banning Włącza banowanie graczy na IP.

Uwaga! Wyłącz jeżeli używasz proxy, firewalla lub systemu anty-DDoS!

true - -
enable_whitelist Umożliwia dołączenie tylko graczy wpisanych na whitelistę. false - -
hide_from_public_list Ukrywa serwer w wyszukiwarce serwerów. false - -
forward_ports Włącza automatyczne przekierowywanie portów.

Uwaga! Router musi mieć włączone wsparcie UPnP!

true - -
enable_query Włącza protokół query (port TCP). false - -
query_port_shift Przesunięcie między portem gry a portem query. 0 - -
query_use_IPv6 Włącza query przez protokół IPv6. true - -
administrator_query_password Hasło do query. none - -
enable_sync_command_binding (brak) false 8.0.0 -
anti_player_wallhack (brak) default - 9.0.0
noclip_protection_output Włącza logi dla ochrony przeciw noclipowaniu. false - 9.0.0
speedhack_protection_output Włącza logi dla ochrony przeciw speedhackom. false - 9.0.0
ratelimit_kick Wyrzuca użytkownika po przekroczeniu rate limitu użycia komend. true - -

Komunikaty o banach/kickach[edytuj]

Nazwa Pola Opis Wartość domyślna Pojawiło się w wersji Usunięto w wersji
broadcast_kicks Włącz publiczne komunikaty o wyrzuceniu gracza. false 8.0.0 -
broadcast_kick_text Komunikat, który zostanie wyświetlony wszystkim na serwerze po wyrzuceniu gracza. %nick% has been kicked from this server. 8.0.0 -
broadcast_kick_duration Czas (w sekundach) wyświetlania komunikatu o wyrzuceniu gracza. 5 8.0.0 -
broadcast_bans Włącz publiczne komunikaty o zbanowaniu gracza. true 8.0.0 -
broadcast_ban_text Komunikat, który zostanie wyświetlony wszystkim na serwerze po zbanowaniu gracza. %nick% has been banned from this server. 8.0.0 -
broadcast_ban_duration Czas (w sekundach) wyświetlania komunikatu o zbanowaniu gracza. 5 8.0.0 -