Z SCP: Secret Laboratory Polish Official Wiki


O szablonie[edytuj]

Wyświetla obraz podanego klawisza.

Użycie[edytuj]

{{Key Press|klawisz}}


Niestandardowe klawisze
- Shift Shift
- Up 🠉
- Down 🠋
- Left 🠈
- Right 🠊
- leftclick Left Click.png Lewy Przycisk Myszy
- rightclick Right Click.png Prawy Przycisk Myszy
- middleclick Middle Click.png Środkowy Przycisk Myszy


Wiele klawiszy
Aby wyświetlić kilka klawiszy obok siebie, należy dodać |chain= za nazwą klawisza.
Przykład: 🠉🠋🠈🠊

Przykłady użycia[edytuj]


Zwykły klawisz
{{Key Press|A}}

A
Niestandardowy klawisz
{{Key Press|Shift}}

Shift
Kilka niestandardowych klawiszy
{{Key Press|W|A|S|D|chain=}}

WASD