Z SCP: Secret Laboratory Polish Official Wiki

Strefa Wyższego Nadzoru jest drugim z trzech poziomów placówki, jest także najniebezpieczniejszą, ponieważ większość anomalii SCP pojawia się właśnie tam.

SCP-049, SCP-096, SCP-106 oraz SCP-939 spawnują się w tej strefie.

Unikalne obszary[edytuj]System Wind[edytuj]


Elevator System A
Elevator System B
Elevators after LCZ is locked down

Dwie windy które transportują gracza do/ze Strefy Niższego NadzoruPomieszczenie Głowicy Alfa[edytuj]


Wymagany poziom dostępu: Dostęp do zbrojowni: ŚREDNI (Armory)

Winda prowadząca do pomieszczenia


Silos Głowicy Alfa


Zbrojownia


Panel Kontrolny

Obszar zawierający silos z głowicą Alfa, oraz zbrojownię, dostępny za pomocą windy.

Przy samej windzie znajdume się silos, w którym spoczywa głowica Alfa, za głowicą znajduje się panel kontrolny, który umożliwia włączanie/wyłączanie głowicy.

Przy panelu kontrolnym znajduje się zbrojownia, do której otwarcia potrzebna jest karta z uprawnieniem Armory Access 2  Janitor Icon dark.png Guard Icon dark.png ZManager icon dark.png
Scientist Icon dark.png Cadet icon2.png Owner Icon dark.png
Research Supervisor Icon dark.png Lieutenant Icon.png 50px
CEngineer icon dark.png Commander icon.png O5 icon.png

w której znajduje się Epsilon-11 SR oraz Stacja Robocza. Mogą także pojawić się tam Półka Epsilon-11 lub Szafka na broń typu 21

Istnieje także szansa, że:


Możliwy łup:

  • W zbrojowni:

Inside the armory:Zbrojownia z amunicją[edytuj]


Wymagany poziom dostępu: Dostęp do zbrojowni: ŚREDNI


Wejście do zbrojowni


Zbrojownia od środka

Obszar w kształcie litery T połączony ze ścieżką, spadek ze ścieżki powoduje śmierć gracza.

Zbrojownia wymaga karty z uprawnieniem Armory Access 1  Janitor Icon dark.png Guard Icon.png ZManager icon dark.png
Scientist Icon dark.png Cadet icon2.png Owner Icon dark.png
Research Supervisor Icon dark.png Lieutenant Icon.png 50px
CEngineer icon dark.png Commander icon.png O5 icon.png
do otwarcia. Zbrojownia zawiera kilka magazynków amunicji 7.62mm oraz Stację Roboczą. Istnieje szansa na pojawienie się Kuloodpornej szafki nr 7 w zbrojowni.

Możliwy łup:Bramka Tesli[edytuj]

Bramka Tesli

Korytarze wyposażone w wysokonapięciowe bramki Tesli

Zbliżenie się do sensorów bramki spowoduje jej aktywację, jeśli gracz będzie próbował przejść przez bramkę podczas jej pracy, zostanie porażony prądem i umrze.


Serwerownia[edytuj]


Górny poziom


Dolny poziom

Dwupoziomowe pomieszcznie z mnóstwem serwerów, w którym gracze często się ukrywają. W pomieszczeniu może się zrespić karta Naukowca, na jednym z dwóch poziomów. Istnieje także szansa na pojawienie się do dwóch szafek medycznych lub generatorów

Possible Loot:


Zbrojownia Micro HID[edytuj]


Wymagany poziom dostępu: Dostęp do zbrojowni: PEŁNY

Korytarz


Drzwi do zbrojowni Micro HID


Zbrojownia w środku

Zbrojownia zawierająca Micro HID oraz stację roboczą z przymocowanym tabletem. Na ścianach pomieszczenia po obu stronach drzwi mogą pojawić się dwa Generatory lub apteczki. Istnieje także szansa na pojawienie się piedestału z przedmiotem SCP.

Dostępny łup:

Możliwy łup:


Miejsce spawnu SCP-939[edytuj]


Obszar widoczny od strony wejścia
Overview of the room

Wysoki obszar ze ścieżką z lewej strony, i ukrytymi za drzwiami schodami z prawej strony, prowadzącymi na dół obszaru.

Jest to także miejsce spawnu obu instancji SCP-939.

Wzdłuż ścieżki mogą pojawić się Generator, Szafka kuoodporna nr 7 lub apteczkiObszar przechowawczy SCP-049[edytuj]


Wymagany poziom dostępu: Dostęp do zbrojowni: ŚREDNI (Armory)


Winda do pomieszczenia przechowawczego SCP-049


Obszar przechowywania SCP-049


Zbrojownia


Pomieszczenie przechowawcze SCP-049, do którego prowadzi winda.

Po wyjściu z windy i przejściu korytarzem, możesz zobaczyć dwie pary drzwi, oraz kilka półek.

Większe drzwi prowadzą do pomieszczenia przechowawczego SCP-049, mniejsze do zbrojowni, zawierającej Szafka na broń typu 21 z wieloma rożnymi przedmiotami, szafkę z karabinem Epsilon-11 oraz apteczkę. Do otwarcia zbrojowni wymagana jest karta z uprawnieniem Armory Access 2  Janitor Icon dark.png Guard Icon dark.png ZManager icon dark.png
Scientist Icon dark.png Cadet icon2.png Owner Icon dark.png
Research Supervisor Icon dark.png Lieutenant Icon.png 50px
CEngineer icon dark.png Commander icon.png O5 icon.png


W korytarzu prowadzącym do windy istnieje szansa na pojawienie się do dwóch Generatorów oraz apteczek


Dostępny łup:


Obszar przechowawczy SCP-106[edytuj]


Wymagany poziom dostępu: Containment Chamber Access: ALL


Obszar przechowawczy SCP-106


Pomieszczenie Łamacza Kości

Obszar przechowawczy SCP-106 jest ciemniejszy od innych, przechowywany jest tam jeden z groźniejszych obiektów Placówki - SCP-106.

Po prawej stronie od wejścia do obszaru, komnata SCP-106 unosi się nad ziemią, można na nią wskoczyć z poziomu głownej platformy, jednak nieudana próba spowoduje śmierć skaczącego.

Po otwarciu drzwi do pomieszczenia kontrolnego ukazuję się pomieszczenie łamacza kości, oraz wielki czerwony przycisk.

Pomieszczenia łamacza kości używa się do poświęcenia jednej osoby, aby ponownie zabezpieczyć obiekt SCP-106; osoba wchodząca do pomieszczenia zostaje zabita, a drzwi za nią zostają zablokowane.

Naciskając przycisk, zostanie odtworzony przerażający dźwięk, a chwilę po tym obiekt SCP-106 zostanie ponownie zabezpieczony

Na ścianie pomieszczenia przy wyjściu mogą się także pojawić Generator czy Szafka medycznaObszar przechowawczy SCP-096[edytuj]


Wymagany poziom dostępu: Dostęp do obszarów przechowawczych: ŚREDNI

Plik:096's CC Door.png
Wejście do pomieszczenia SCP-096


Pomieszczenie przechowawcze SCP-096

Obszar zawiera małe pomieszczenie kontrolne, oraz pomieszczenie przechowawcze SCP-096

Pomieszczenie kontrolne zawiera w sobie kilka komputerów, nie zawierają one nic wartego uwagi. Istnieje szansa na pojawienie się tam Generatora oraz piedestału z przedmiotem SCP

Pomieszczenie przechowawcze ma kolor czerwony, zawiera w sobie czujniki ruchu, mające monitorować ruchy SCP-096, można tam znaleźć kartę Dowódcy MTF. Do otwarcia jego drzwi wymagana jest karta z uprawnieniem Containment Access 2  Janitor Icon dark.png Guard Icon dark.png ZManager icon dark.png
Scientist Icon.png Cadet icon2.png Owner Icon.png
Research Supervisor Icon.png Lieutenant Icon.png 50px
CEngineer icon.png Commander icon.png O5 icon.png


Loot:Obszar przechowawczy SCP-079[edytuj]


Wymagany poziom dostępu: Dostęp do obszarów przechowawczych: PEŁNY


Wejście do obszaru przechowawczego SCP-079
Obszar przechowawczy i klatka SCP-079
Tablica z nickami osób biorących udział w evencie ARG

Podłoga i ściany obszaru przechowawczego SCP-079 znacząco różnią się od innych dostępnych w Strefie, są koloru białego, zamiast ciemnobrązowego.

W ogólnodostępnym korytaru obszaru istnieje szansa na pojawienie się do dwóch Generatorów lub apteczek.

Do SCP-079 prowadzą dwie bramy, wymagające do ich otwarcia karty dostępu z uprawnieniem Containment Access 3  Janitor Icon dark.png Guard Icon dark.png ZManager icon dark.png
Scientist Icon dark.png Cadet icon2 dark.png Owner Icon.png
Research Supervisor Icon dark.png Lieutenant Icon dark.png 50px
CEngineer icon.png Commander icon dark.png O5 icon.png

Po wejściu naszym oczom ukazuje się monitor z niebieskim ekranem.

Po prawej stronie została umieszczona pamiątkowa tablica upamiętniająca event ARG, który miał miejsce w grudniu 2019 roku. Kod QR umieszczony na tablicy, przenosi nas podany adres


Obszar wykorzystywany głównie do ukrywania się, jako że nie jest on aktywnie wykorzystywany w grze.

Punkt kontrolny Strefy Wejściowej[edytuj]


Wymagany poziom dostępu: Dostęp do punktów kontrolnych

Punkt Kontrolny

Punkt kontrolny prowadzący do Strefy Wejściowej.

Po obu stronach drzwi wejściowych istnieje szansa na pojawienie się do dwóch Generatorów i/lub apteczek

Do otwarcia punktu kontrolnego wymagana jest karta z uprawnieniem Checkpoint Access  Janitor Icon dark.png Guard Icon.png ZManager icon.png
Scientist Icon dark.png Cadet icon2.png Owner Icon.png
Research Supervisor Icon.png Lieutenant Icon.png 50px
CEngineer icon.png Commander icon.png O5 icon.png


Korytarze[edytuj]Prosty korytarz[edytuj]


Plik:HCZ Straight.png
Prosty korytarz

Korytarz typu C[edytuj]


Plik:HCZ Corner.png
Corner hallway

3-kierunkowe skrzyżowanie[edytuj]


3-kierunkowe skrzyżowanie

4-kierunkowe skrzyżowanie[edytuj]


4-kierunkowe skrzyżowanie