Z SCP: Secret Laboratory Polish Official Wiki

Generator
Generator1.png
Info
Spawn Heavy Containment Zone


Generatory są urządzeniami rekontaminującymi spawnującymi się w Strefie Wyższego Nadzoru. W każdej rundzie spawnuje się pięć Generatorów.

Generator wymaga karty z uprawnieniem Armory Access 2 do otwarcia oraz Tablet Menadżera Broni do aktywacji. Każdy Generator ładuje się minutę, a czas pozostały do aktywacji wyświetlany jest na specjalnym panelu. CASSIE poinformuje nas, gdy generator zostanie pomyślnie aktywowany. Aktywne generatory nie mogą zostać dezaktywowane, jednak proces aktywacji może zostać przerwany przez naciśnięcie klawisza E po najechaniu na czerwony przycisk w środku.
Armory Access 2  Janitor Icon dark.png Guard Icon dark.png ZManager icon dark.png
Scientist Icon dark.png Cadet icon2.png Owner Icon dark.png
Research Supervisor Icon dark.png Lieutenant Icon.png Chaos card icon2.png
CEngineer icon dark.png Commander icon.png O5 icon.png

Generatory są używane do rekontaminacji SCP-079. Każdy aktywny generator wzmocni regenerację mocy SCP-079. Aktywowanie wszystkich pieciu generatorów da SCP-079 nieskończoną ilość mocy na jedną minutę, po czym zostanie on zrekontaminowany. SCP-079 zostanie poinformowany o każdej próbie aktywacji generatora, a pomieszczenie w którym owy generator się znajduje zostanie podświetlone na czerwono na jego mapie.

Generatory posiadają wiele efektów wizualnych. Jednym z nich jest czas pozostały do jego aktywacji. Czas zmieni się na napis "ENGAGED" po aktywowaniu generatora.
Wskaźnik "Local Voltage" także wskazuje czas pozostały do aktywacji generatora strzałką, powoli przesuwającą się od koloru zielonego do czerwonego.
Wskaźnik "Total Voltage" wskazuje ile generatorów jest aktualnie włączonych
Generatory mają trzy lampki wskazujące, czy jest on aktywowany, wyłączony, oraz czy ma w sobie Tablet Menadżera Broni.

Miejsca spawnu[edytuj]

Generatory mogą się zespawnować tylko w Strefie Wyższego Nadzoru, pięć w każdej rundzie. Jest wiele różnych pomieszczeć, w których mogą zrespić się generatory(w niektórych nawet kilka).

  • Serwerownia
    • Na górnym poziomie pomieszczenia, na ścianie obok drzwi, lub naprzeciwko niej, max 2 w rundzie.