Z SCP: Secret Laboratory Polish Official Wiki

Detonacja Głowicy Alfa

Głowica Alfa to mechanika, która powoduje zniszczenie podziemnej części placówki i zmusza wszystkich do ewakuacji.
Jest to ostateczna metoda przeciwdziałania poważnemu wyłomowi, która likwiduje wszystko co znajduje się pod ziemią.

W grze[edytuj]

Głowica Alfa używana jest często do zmuszenia ukrywających się w placówce graczy do jej opuszczenia.

Aby uruchomić Głowicę Alfa, należy najpierw pociągnąć dźwignię w pomieszczeniu z głowicą w Strefie Wyższego Nadzoru na pozycję "Gotowy", a następnie udać się do panelu aktywacji głowicy alfa w Strefie Zewnętrznej.
Pomieszczenie, w którym znajduje sie panel aktywacji Głowicy Alfa, wymaga do otwarcia karty z uprawnieniem Nuke Access  Janitor Icon dark.png Guard Icon dark.png ZManager icon dark.png
Scientist Icon dark.png Cadet icon2 dark.png Owner Icon.png
Research Supervisor Icon dark.png Lieutenant Icon dark.png Chaos card icon2 dark.png
CEngineer icon dark.png Commander icon dark.png O5 icon.png
.

Jeśli ekran panelu aktywacji pokazuje "Gotowy", to Głowica Alfa może być aktywowana.
"Wyłączony" oznacza, że Głowica Alfa nie może być aktywowana.
"Proszę Czekać" oznacza, że należy chwilę poczekać, aż Głowica Alfa będzie gotowa do aktywacji.

Naciśnięcie przycisku na panelu aktywacji spowoduje wyświetlenie licznika odliczającego czas do detonacji oraz nadanie alarmu we wszystkich strefach.
C.A.S.S.I.E. wygłosi przy tym komunikat ile czasu pozostało do detonacji.
Światła w całej placówce staną się czerwone, a w tle będą słyszane syreny.
Większość drzwi zostanie zablokowana w stanie otwartym.

W momencie, gdy pozostanie 45 sekund do detonacji głowicy, każdy gracz usłyszy muzykę "Ajoura - The SCP Foundation Main Theme".

Wybuch Głowicy Alfa powoduje zabicie wszystkiego co znajdowało się pod ziemią w chwili wybuchu.
Po wybuchu, drzwi do pomieszczenia z panelem aktywacji głowicy zostaną permanentnie otwarte.

Sekwencję detonacji Głowicy Alfa można anulować poprzez naciśnięcie czerwonego przycisku w pomieszczeniu z głowicą w Strefie Wyższego Nadzoru.
W przypadku reaktywacji sekwencji detonacji, licznik czasu wskaże czas do detonacji, w którym sekwencja została anulowana.
Anulowanie detonacji jest niemożliwe w ostatnich 10 sekundach sekwencji.

Domyślny czas do detonacji głowicy wynosi 90 sekund, jednakże możliwe jest ustawienie tej wartości w zakresie 80-120 z poziomu konfiguracji serwera.
Możliwe jest również ustawienie, aby bramy wyjściowe nie były automatycznie otwierane po aktywacji Głowicy Alfa.

Komunikaty[edytuj]


"Alpha Warhead Emergency Detonation Sequence engaged. The underground section of the facility will be detonated in T-minus 120 seconds."


"Alpha Warhead Emergency Detonation Sequence engaged. The underground section of the facility will be detonated in T-minus 110 seconds."


"Alpha Warhead Emergency Detonation Sequence engaged. The underground section of the facility will be detonated in T-minus 100 seconds."


"Alpha Warhead Emergency Detonation Sequence engaged. The underground section of the facility will be detonated in T-minus 90 seconds."


"Alpha Warhead Emergency Detonation Sequence engaged. The underground section of the facility will be detonated in T-minus 80 seconds."

"Detonation cancelled, restarting systems."

"Detonation Sequence resumed, T-minus, 100 seconds."


"Detonation Sequence resumed, T-minus, 90 seconds."


"Detonation Sequence resumed, T-minus, 80 seconds."


"Detonation Sequence resumed, T-minus, 70 seconds."


"Detonation Sequence resumed, T-minus, 60 seconds."


"Detonation Sequence resumed, T-minus, 50 seconds."


"Detonation Sequence resumed, T-minus, 40 seconds."


"Detonation Sequence resumed, T-minus, 30 seconds."Galeria[edytuj]

Ciekawostki[edytuj]